Tilskot til kulturarv og kultur

Her finn du ei oversikt over alle tilskota Vestland fylkeskommune har innan kunst- og kultursektoren.

Driftstilskot til kunst, kultur og idrett (budsjettvedtak 2024)

Kulturarv

Kunst- og kulturutvikling

Kultur og helse

Bibliotekutvikling