Tilskot til kulturarv og kultur

Her finn du ei oversikt over alle tilskota Vestland fylkeskommune har innan kunst- og kultursektoren. Mange tilskot til kulturarv har søknadsfrist 1. november.

Kulturarv

Kunst- og kulturutvikling

Kulturformidling

Bibliotekutvikling