Tilskot til kunst og kultur

Her finn du ei oversikt over alle tilskota Vestland fylkeskommune har innan kunst- og kultursektoren.

Ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivitet som er råka av koronapandemien – søknadsfrist: 10. oktober 2021

Kunst- og kulturutvikling

Kulturarv

Kulturformidling

Bibliotekutvikling