Kontakt fylkeskommunen og finn tilsette

Fylkeskommunen er samansett av mange einingar på fleire stader i fylket. Her er all kontaktinformasjon samla.

Kontaktinformasjon hovudadministrasjonen

 • Sentralbord, telefon: 05557 (vanleg mobiltakst). (Merk at hvis du skal snakke med  avdeling for opplæring og kompetanse er telefontiden der 12.00 - 14.00)
 • Frå utlandet eller fasttelefon ring: (+47) 51 20 71 00 - from abroad or a landlined phoned call (+47) 51 20 71 00.
 • Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

E-post og e-Dialog

 • post@vlfk.no
 • E-post kan ikkje overstige 35 MB. Skal du sende større vedlegg, kan du bruke ei programvare som handterer det.
 • Skal du sende sensitive eller konfidensielle opplysningar, dokument til eksisterande sak eller journalføring må du nytte e-Dialog.

Opningstider

 • Opningstid 15. september – 14. mai: 08.00 – 15.45
 • Opningstid 15. mai – 14. september: 08.00 – 15.00 (sommartid)

Organisasjonsnummer, e-dialog og og faktura

org.nr: 821311632

Send faktura til Vestland fylke

Besøksadresser:

 • Bergen: Sandslihaugen 30
 • Leikanger: Askedalen 2 
 • Førde: Storehagen 1B

Bergen/Sandsli
Busstopp: Stølshaugen og Sandslihaugen
Bybanestopp: Sandslivegen

Gjesteparkering: På øvste plan på hovudparkeringsplassen. Hugs å hente parkeringsbevis i respsjonen.

Leikanger
Busstopp: Knausen. Dette er og stoppet som er nærast Sognefjord Hotel, for overnattande gjestar.

Gjesteparkering: Det er oppmerka to plassar for gjesteparkering og to plassar for handikapparkering på parkeringplassen ved fylkeshuset, begge delar nærast inngangen.

Det er tillegg merka ein handikapplass og fem plassar for gjesteparkering ved inngangen til Statens vegvesen på Leikanger som du kan nytte.

Førde
Busstopp: Førde rutebilstasjon. Dette er og næraste busstopp for Scandic Sunnfjord Hotel, for overnattande gjestar.

Gjesteparkering: Det er parkering for både gjester og besøkande i parkeringskjellaren under Storehagen Atrium. Det er innkøyring på baksida av bygningen. Det er to handikapplassar rett ved innkøyringa.

 

Kontaktinfo for ekspedisjonane ved dei ulike avdelingane:

Regional utvikling:  regional@vlfk.no - 55 23 92 82

 • Avdeling for opplæring og kompetanse: 51 20 71 10

 

E-post: post.mok@vlfk.no

TT-kort


Ekspedisjon for persontransportløyve/drosjeløyve


Skyss

Kontakt avdelinga: post@vlfk.no

Tannhelse

tannhelse@vlfk.no 

Alle dei offentlege tannklinikkane i Vestland

Tannlegevakten i Bergen: Solheimsgaten 18, inngang B.
Telefon: 55 31 03 10 

Kompetansesenteret Tk Vestland:
Postadresse:
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

Besøksdresse leiing og administrasjon i Tk Vestland:
Årstadveien 21 (Overlege Danielssens Hus, 3. et.)