Kontakt fylkeskommunen og finn tilsette

Fylkeskommunen er samansett av mange einingar på fleire stader i fylket. Her er all kontaktinformasjon samla.

Kontaktinformasjon hovudadministrasjonen

 • Sentralbord, telefon: 05557 (vanleg mobiltakst). (Merk at avdeling for opplæring og kompetanse har telefontid 12.00–14.00)
 • Frå utlandet eller fasttelefon ring: (+47) 51 20 71 00 – from abroad or a landlined phoned call (+47) 51 20 71 00.
 • Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

E-post og e-Dialog

 • post@vlfk.no
 • E-post kan ikkje overstige 35 MB. Skal du sende større vedlegg, kan du bruke ei programvare som handterer det.
 • Skal du sende sensitive eller konfidensielle opplysningar, dokument til eksisterande sak eller journalføring må du nytte e-Dialog.

Opningstider

 • Opningstid 15. september–14. mai: 08.00–15.45
 • Opningstid 15. mai–14. september: 08.00–15.00 (sommartid)

Organisasjonsnummer, e-dialog og og faktura

org.nr: 821311632

Send faktura til Vestland fylke

Besøksadresser:

 • Bergen: Lars Hilles gate 22
 • Leikanger: Askedalen 2 
 • Førde: Storehagen 1B

Vestlandshuset i Bergen

Busstopp: Bergen busstasjon
Bybanestopp: Bystasjonen eller Nygård
Tog: Jernbanestasjonen i Bergen er berre nokre hundre meter unna. 

Parkering: Vestlandsshuset har stor sykkelparkering for sykkel og elsykkel. Vi har ikkje parkeringsplassar for bil. Du kan då parkere i Bygarasjen eller eit anna parkeringhus i sentrum. 

Leikanger

Busstopp: Knausen. Dette er og stoppet som er nærast Sognefjord Hotel, for overnattande gjestar.

Gjesteparkering: Det er oppmerka to plassar for gjesteparkering og to plassar for handikapparkering på parkeringplassen ved fylkeshuset, begge delar nærast inngangen.

Det er tillegg merka ein handikapplass og fem plassar for gjesteparkering ved inngangen til Statens vegvesen på Leikanger som du kan nytte.

Førde

Busstopp: Førde rutebilstasjon. Dette er og næraste busstopp for Scandic Sunnfjord Hotel, for overnattande gjestar.

Gjesteparkering: Det er parkering for både gjester og besøkande i parkeringskjellaren under Storehagen Atrium. Det er innkøyring på baksida av bygningen. Det er to handikapplassar rett ved innkøyringa.

 

Kontaktinfo for ekspedisjonane ved dei ulike avdelingane:

E-post til fylkeskommunen skal i hovudsak gå til post@vlfk.no, men i avdeling for organisasjon og økonomi har desse tenestene eigne e-postadresser:

 • Avdeling for opplæring og kompetanse: 51 20 71 10

 

 • Avdelingssdirektør: Dina Lefdal
 • E-post: post@vlfk.no
 • Veg- og trafikkmeldingar: ring 175, www.175.no
 • Pressetelefon fylkesveg: 51 20 71 61

   

 • Besøksadresser:

  Askedalen 4, 6863 Leikanger (hovudkontor)
  Hafstadvegen 48, 6812 Førde

E-post: post.mok@vlfk.no

TT-kort


Ekspedisjon for persontransportløyve/drosjeløyve


Skyss

Kontakt Skyss

Kontakt avdelinga: post@vlfk.no

Tannhelse

tannhelse@vlfk.no 

Alle dei offentlege tannklinikkane i Vestland

Tannlegevakten i Bergen

Solheimsgaten 18, inngang B.
Telefon: 55 31 03 10 

Kompetansesenteret Tk Vestland

 • Postadresse:
  Postboks 2354 Møllendal
  5867 Bergen
 • Besøksdresse leiing og administrasjon i Tk Vestland:
  Årstadveien 21 (Overlege Danielssens Hus, 3. et.)

Eigedom

E-post: eigedom@vlfk.no

Tlf: 55 23 95 00

Bybanen Utbygging

Tlf: 40 00 74 00 (mån - fre kl. 08 - 15)

Gå til kontaktskjema