Kontakt Vestland fylkeskommune

Fylkeskommunen er samansett av mange einingar på fleire stader i fylket. Her er all kontaktinformasjon samla på eitt brett.

Kontaktinformasjon hovudadministrasjonen

  • Sentralbord, telefon: 05557 (vanleg mobiltakst)
  • Frå utlandet / from abroad, ring/call: (+47) 51 20 71 00
  • E-post: post@vlfk.no
  • Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Opningstider

  • Opningstid 15. september – 14. mai: 08.00 – 15.45
  • Opningstid 15. mai – 14. september: 08.00 – 15.00

 

Organisasjonsnummer, e-dialog og og faktura

org.nr: 821311632

eDialog – sikker sending av post

Send faktura til Vestland fylke

Besøksadresser:

  • Bergen: Sandslihaugen 30
  • Leikanger: Askedalen 2
  • Førde: Storehagen 1B

Bergen/Sandsli
Busstopp: Stølshaugen og Sandslihaugen
Bybanestopp: Sandslivegen

Leikanger
Busstopp: Knausen. Dette er og stoppet som er nærast Sognefjord Hotel, for overnattande gjestar.

Gjesteparkering: Det er oppmerka to plassar for gjesteparkering og to plassar for handikapparkering på parkeringplassen ved fylkeshuset, begge delar nærast inngangen.

Det er tillegg merka ein handikapplass og fem plassar for gjesteparkering ved inngangen til Statens vegvesen på Leikanger som du kan nytte.

Førde
Busstopp: Førde rutebilstasjon. Dette er og næraste busstopp for Scandic Sunnfjord Hotel, for overnattande gjestar.

Gjesteparkering: Det er parkering for både gjester og besøkande i parkeringskjellaren under Storehagen Atrium. Det er innkøyring på baksida av bygningen. Det er to handikapplassar rett ved innkøyringa.

 

Kontaktinfo for ekspedisjonane ved dei ulike avdelingane:

(Merk: nokre av adressa/tlfnr er enno ikkje oppdaterte)

Direktør: Ingrid Holm Svendsen

Kommunikasjonsseksjonen:  kommunikasjon@vlfk.no

IT-seksjonen: IT-seksjonen@vlfk.no

IT-service: 55 23 94 94 -  IT-service@vlfk.no

Innkjøpsseksjonen: innkjop@vlfk.no

Grafisk: grafisk@vlfk.no

Eigedom: eigedom@vlfk.no - 55 23 95 00

HR Løn: personal@vlfk.no - 55 23 91 57

Rekneskap: rekneskap@vlfk.no

Fylkessekretariatet: folkevalde@vlfk.no - 55 23 90 15

Direktør: Bård Sandal

Regional utvikling:  regional@vlfk.no - 55 23 92 82

Direktør: Dina Lefdal

 

Direktør: Håkon Rasmussen

E-post: post.mok@vlfk.no

TT-kort: tlf: 55 23 93 63.

Opningstid mellom kl 09.00 - 12.00

Kontakt Skyss

Kontakt Kringom

Direktør Per Morten Ekerhovd

Kunst og kulturformidling:  kultur@vlfk.no - 55 23 91 85

Fylkesbiblioteket: fylkesbiblioteket@vlfk.no - 55 23 93 76

Fylkesarkivet: fylkesarkivet@vlfk.no - 05557

Direktør: Paal Fosdal

Alle dei offentlege tannklinikkane i Vestland

Tannlegevakten i Bergen: Solheimsgaten 18, inngang B.
Telefon: 55 31 03 10 

Tannhelse: tannhelse@vlfk.no - 55 23 90 00

Tk Vestland:
Postadresse:
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

Besøksdresse leiing og administrasjon i Tk Vestland:
Årstadveien 21 (Overlege Danielssens Hus, 3. et.)