Kunst- og kulturutvikling

Vestland fylkeskommune skal bidra til eit rikt, aktivt, skapande og mangfaldig frivillig og profesjonelt kulturliv – med tilgang for alle. Vi har eit særleg ansvar for kunst og kultur med nasjonal og regional verdi. Fylkeskommunen forvaltar fleire tilskotsordningar og legg til rette for rådgjeving, møteplassar og dialog.

Kunst- og kulturutvikling i Vestland

Tilskot