Søk BIO-midlar til ekstraordinære opplæringstiltak

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av tilsette slik at bedrifta skal klare nødvendig omstilling. Dette kan anten vere i form av opplæringstiltak som skal fremme grøn omstilling i bedrifta eller digitalisering av bedrifta. Frist: 10. april.

Les meir