Søknad og inntak

Her finn du informasjon om søknad og inntak til vidaregåande opplæring. Fristen for å svare på 2. inntaket er 30. juli.