Søk midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Midlane skal nyttast til opplæringstiltak i bedrifter som er råka av koronakrisa, både ordinære opplæringstiltak og fagbrev på jobb. I første runde lyser vi ut 20 millionar kroner. Søk innan 22. mai.

Korona-informasjon

Oppdatert info om korona-pandemien, som er relevant for innbyggjarar i Vestland. Siste: Smitte ved Stend, Hafstad, Askøy, Åsane, Amalie Skram og Sandsli vgs, samt mange frå Os i karantene.

Les meir