Bli med på barnefamilieundersøkinga 2022

Kva for tilbod og aktivitetar er barna dine med på i fritida? Alle barnefamiliar i Vestland er inviterte til å delta i barnefamilieundersøkinga, der vi kartlegg fritida til barn og unge.