Media

Pressekontakt, foto, offentleg postjournal og nyhetsabonnement.

Pressekontakt 

Vi vil leggje forholda til rette for at media raskt kan få ønskt informasjon. Ta kontakt med kommunikasjonssjef Hilde J. Mæland eller ein av kommunikasjonsrådgjevarane.

Pressespørsmål om fylkesveg

 

Foto

Våre album på Flickr

Her finn du foto av alle dei folkevalde politikarane i Vestland fylkesting, fylkerådmannen og fylkesdirektørane og foto av fylkesordførarkjedet. 

Du kan fritt bruke bileta så lenge:

  • bruken er relevant i forhald til fylkeskommunen eller nokon av fylkeskommunen sine aktivitetar eller verksemd
  • du krediterer Vestland fylkeskommune som fotograf (eventuelt annan fotograf dersom det står oppført på bilete).

Vil du bruke eit bilete frå nettsida vår?

Alle foto på vestlandfylke.no, som ikkje er krediterte, er våre eigne. Nokre få foto er frå Shutterstock, der vi har lisens.

Ønskjer du å bruke bilete frå sidene våre, kan du høgreklikk epå bilete og laste ned. Treng du originalbilete eller anna oppløysing; ta kontakt med ein av kommunikasjonsrådgjevarane. 

Film og video

Vestland fylkeskommune på YouTube

Politiske møte på nett-tv

Få e-post med det samme vi publiserer ein nyheitsartikkel her på vestlandfylke.no!

Her melder du deg på

Du kan velje kva for tema du vil abonnere på.

Gå til nyheitsarkivet

Melde deg av eller endre på hva du vil abonnere på

Ønskjer du ikkje lenger å abonnere på nyheitsvarslinga, eller vil du endre kva for tema du vil abonnere på?

Sjå nedst i e-posten der du får varselet. Der står det: Du kan endre eller stoppe nyheitsvarselet her

Klikk på lenkja og følg instruksane.

Offisielle sider i sosiale medium som tilhøyrer Vestland fylkeskommune:

Facebook

LinkedIn

Twitter

Instagram

YouTube

Gå til offentleg postjournal

Du kan søkje i den offentlege postjournalen for Vestland fylkeskommune og bestille innsyn i dei enkelte dokumenta. 

  • Dato, avsendar/mottakar og overskrift/tittel for inngåande og utgåande dokument og notat som krev oppfølging.
  • Opplysningar som er unnateke offentlegheit er erstatta med stjerne (*).
  • Opplysningar frå personalmapper og elevmapper blir ikkje publiserte.
  • Vi kan leggje fram fullstendig postjournal etter førespurnad til dokumentsenteret.