Tilskot til vaksenopplæring

Vestland fylkeskommune arbeider med retningslinjer for tilskot til vaksenopplæring og studieforbund.

Vi legg ut informasjon på denne sida når saka er politisk handsama og vedteken i hovudutval for kultur, idrett og integrering (KULII). 

Søknadsfrist vert sannsynlegvis 1. juni.