Integrering og inkludering

På integrerings- og inkluderingsfeltet har fylkeskommunen oppgåver knytt til blant anna frivilligheit, førebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting, busetting, ulike tilskotsordningar, kvalifiseringsarbeid og samarbeid med regionale sektormyndigheiter og fylkeskommunar.

Tilskot