Er du redd for tannbehandling?

Unngår du tannbehandling fordi du har veldig tannlegeskrekk? Eller har du opplevingar som gjer at du ikkje klarer tannbehandling? Vi kan hjelpe deg - gratis.

Vi har eit tilrettelagt tannhelsetilbod til tortur- og overgrepsutsette og personar med sterk angst for tannbehandling -odontofobi.

Behandlingstilbodet heiter TOO.

Målet med angstbehandlinga er å at du skal kunne meistre vanleg  tannbehandling.

Alle kan sjølv ta direkte kontakt med tverrfagleg behandlarteam TOO, eller be lege, tannlege eller psykolog om å gjere det for deg.

Slik fungerer det

Behandlingstilbodet blir gitt av eit team som består av psykolog, tannlege, tannpleiar og tannhelsesekretær. Det er behandling av angstlidinga som er hovudoppgåva, ikkje tannbehandlinga. 

Etter fullført angstbehandling, blir du overført til tannbehandlarteam TOO i distriktet der du bur, for tannbehandling. I nokre tilfelle vil din private tannlege kunne gjere ferdig behandlinga. Tannbehandlarteamet er sett saman av tannlege/ tannpleiar og tannhelsesekretær.

Det er gratis

Angstbehandlinga og nødvendig tannbehandling er gratis og blir dekka av tilskuddsmiddel frå Helsedirektoratet.

Les meir på den nasjonale nettsida om TOO