Anlegg

Anleggsutvikling er det viktigaste verkemiddelet vi har for å nå visjonen «fysisk aktiv kvar dag» for folk i Vestland. Vi vil leggje til rette for fleire nyskapande og innovative aktivitetsanlegg. Målet er at kommunane, lag og organisasjonar kan innby til aktivitetar med låg terskel, allsidig friluftsliv og idrett i alle former.