Budsjett og rekneskap

Her finn du årsbudsjetta og -rekneskapa for Vestland fylkeskommune.