Kultur og helse

Vestland fylkeskommune tilbyr rådgjevande tenester innan musikkterapi til kultur-, oppvekst-, helse- og omsorgssektoren og kan bidra i arbeid med integrering.