Sjå politiske møte i nett-TV

Møta i fylkestinget, fylkesutvalet og nokre møte i andre organ, blir sende direkte på nett. Du kan også sjå opptak av møta i etterkant.

Nett-TV er diverre utilgjengeleg for tida, vi jobbar med å rette feilen så raskt som mogleg.

Sjå direktesendingar eller opptak av alle politiske møte i nett-tv på denne lenka.

  • Spotlight: Dei siste fylkestingsmøta ligg øvst, under overskrifta Spotlight i avspelaren. 
  • Videos: Alle dei siste møta, uavhengig av politisk organ, ligg under overskrifta Videos i avspelaren, og nedst på sida er det mogleg å bla gjennom "kanalar" for møte i dei ulike organa.