Sjå politiske møte i nett-TV

Møta i fylkestinget blir sendt direkte på nett, og du kan også sjå opptaka i etterkant av møta. Nokre andre politiske møte blir og publisert på nett-tv i etterkant av møta.

Sjå alle møte i fylkestinget på nett-tv

Aktuelle møte som blir strøymt direkte:

Finansutvalet torsdag 17. september kl. 09.00

Fylkesutvalet torsdag 17. september kl. 10.00 (eller når finansutvalet er ferdig)

Kontrollutvalet torsdag 17. september kl. 11.00

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering onsdag 16. september kl. 09.30

Hovudtval for næring onsdag 16. september kl. 10.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 16. september kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag 16. september kl. 09.00

Sjå opptak av andre politiske møte:

Vestlandsrådet torsdag 10. september kl. 09.00

Ekstra møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 24. juli

Hovudutval for næring 16. juli kl 10.00

Vestlandsrådet 25. juni kl 09.00

Fylkesutvalet torsdag 18. juni kl. 12.00 

Finansutvalet torsdag 18. juni kl. 09.00

Fylkestinget onsdag 10. juni kl. 09.00

Sjå opptak av fylkestinget tysdag 9. juni kl. 09.00

Fylkesutvalet måndag 8. juni kl. 09.00

Valnemnda måndag 8. juni kl. 13.00

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon  torsdag 4. juni kl. 10.00

Hovudutval for kultur, idrett og intergrering torsdag 4. juni del 2

Hovudutval for kultur, idrett og integrering torsdag 4. juni kl. 10.00 del 1

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 3. juni kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse 2. juni kl. 11.00

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2. juni kl. 10.00

Fylkesutvalet torsdag 28. mai kl. 11.00

Finansutvalet torsdag 28. mai kl. 09.00

Trafikktryggingsutvalet onsdag 27. mai kl. 12.00

Fylkeseldrerådet tysdag 26. mai kl. 10.00

Yrkesopplæringsnemnda tysdag 26. mai 2020 kl. 09.00

Møte i Vestlandsrådet onsdag 20. mai 2020

Hovudutval for kultur, idrett og integrering 19. mai kl. 10.00

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon 14. mai kl. 10.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet 13. mai kl. 10.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse 13. mai kl. 09.00

Fylkesutvalet tysdag 12. mai 2020 kl. 09.30

Møtet i valnemnda tysdag 12. mai 2020 kl. 08.00

Møte i kontrollutvalet måndag 11. mai 2020

Sjå møtet i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 7. mai 2020

Sjå møtet i yrkesopplæringsnemnda 7. mai 2020

Sjå møte i valnemnda måndag 4. mai kl 1200

Sjå fylkesutvaler 30. april 2020  

Sjå opptak av hovudutval for samferdsel og mobilitet 28. april 2020 

Sjå opptak av fylkeseldrerådet 28. april 2020

Sjå møte i trafikktryggingsutvalet 23. april 2020

Sjå møtet i administrasjonsutvalet  22. april 2020

Sjå møtet i hovudutval for kultur, idrett og integrering 21. april 2020

Sjå møtet i kontrollutvalet 21. april 2020

Sjå hovudutval for opplæring og kompetanse måndag 20. april 2020

Sjå møtet i yrkesopplæringsnemnda 17. april 2020

Sjå hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon torsdag 16. april 2020

Sjå Vestlandsrådet onsdag 15. april 2020

Sjå ekstramøtet i Vestland fylkesutval onsdag 8. april 2020 kl. 1100

Hovudutval for kultur, idrett og integrering 3. april 2020

Vestland ungdomsutval 2. april 2020

Finansutvalet 26. mars 2020

Planutvalet 26. mars 2020

Fylkesutvalet 26. mars 2020