Sjå politiske møte i nett-TV

Møta i fylkestinget blir sendt direkte på nett, og du kan også sjå opptaka i etterkant av møta. Nokre andre politiske møte blir og publisert på nett-tv i etterkant av møta.

Sjå fylkestinget i nett-TV

Sjå politiske møte i nett-TV

Vi tilrår å bruke moderne, oppdaterte nettlesarar som Chrome, Edge, Safari e.l.

Aktuelle møte som blir strøymt direkte

Fylkesutvalet tysdag 18. januar kl. 10

Fylkeseldrerådet tysdag 18. januar kl. 10.15

Sjå opptak av andre politiske møte

Hovudutval for kultur, idrett og integrering 13. januar kl. 9

Hovudutval for næring 13. januar kl 9

Hovudutval for samferdsel og mobilitet 12. januar kl. 9

Trafikktryggingsutvalet 10. januar kl. 9

Hovudutval for næring fredag 10. desember kl. 9

Fylkeseldrerådet torsdag 9. desember kl. 9

Valnemnda onsdag 8. desember kl. 10

Fylkesutvalet tysdag 30. november kl. 9

Hovudutval for opplæring og kompetanse fredag 26. november kl. 9

Hovudutval for kultur, idrett og integrering fredag 26. november kl. 9

Hovudutval for samferdsel og mobilitet fredag 26. november kl. 13

Hovudutval for næring fredag 26. november kl 14

Hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 23. november kl. 9

Ny lenkje til opplæring og kompetanse

Finansutvalet onsdag 24. november kl. 12

Trafikktryggingsutvalet måndag 15. november kl. 9

Hovudutval for samferdsel og mobilitet tysdag 17. november kl. 9

Hovudutval for næring tysdag 17. november kl. 9

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne fredag 12. november kl. 10

Fylkesutvalet tysdag 9. november kl. 9

Fylkesutvalet torsdag 28. oktober kl. 11

Finansutvalet torsdag 28. oktober kl. 11.15

Hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 26. oktober kl. 9

Hovudutval for samferdsel og moblilitet tysdag 26. oktober kl. 9

Yrkesopplæringsnemnda torsdag 21. oktober kl. 10

Fylkesutvalet onsdag 20. oktober kl. 10

Hovudutval for samferdsel og mobilitet måndag 18. oktober kl. 9

Møte i hovudutval for samferdsle og mobilitet 6. oktober 2021

Felles møte mellom hovudutvala for opplæring og kompetanse og næring onsdag 6. oktober kl. 9

Hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag 6. oktober kl. 12

Hovudutval for næring onsdag 6. oktober kl. 12

Fylkestinget onsdag 29. september kl. 9

Fylkestinget torsdag 30. september kl. 9

Finansutvalet tysdag 21. september kl. 10

Ny lenkje til finansutvalet

Fylkesutvalet tysdag 21. september ca kl. 11

Fylkesutvalet onsdag 22. september kl. 9

Ny lenkje til fylkesutvalet 22. september kl 9

Fylkesvalstyret tysdag 21. september ca kl. 16.30

Lenkje til nett-TV frå alle åtte møta i fylkesvalstyret 15. til 18. september

Hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag 8. september kl. 9

Hovudutval for næring onsdag 8. september kl. 9

Hovudutval for kultur, idrett og integrering onsdag 8. september kl. 9

Yrkesopplæringsnemnda måndag 6. september kl. 10

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne onsdag 1. september kl. 09.00

Fylkesutvalet tysdag 24. august kl. 09.00

Fylkesvalstyret tysdag 24. august kl. 11.00

Hovudutval for kultur, idrett og integrering måndag 14. juni kl. 09.00

Kontrollutvalet måndag 14. juni kl. 09.00

Fylkesvalstyret måndag 14. juni kl. 11.45

Hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 15. juni kl. 08.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet tysdag 15. juni kl. 08.00

Fylkesutvalet tysdag 15. juni kl. 14.30

Fylkestinget onsdag 16. juni kl. 09.00

Fylkestinget torsdag 17. juni kl. 09.00

Valnemnda onsdag 16. juni kl. 18.15

Valnemnda tysdag 8. juni kl. 09.00

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne onsdag 9. juni kl. 10.00

Vestland ungdomsutval onsdag 9. juni kl. 17.00

Fylkeseldrerådet torsdag 10. juni kl. 10.00

Fylkesutvalet onsdag 2. juni kl. 09.00

Fylkesvalstyret tysdag 1. juni kl. 09.00

Finansutvalet tysdag 1. juni kl. 10.00

Fylkesutvalet tysdag 1. juni kl. 12.30

Hovudutval for samferdsel og mobilitet tysdag 25. mai kl. 09.00

Hovudutval for kultur, idrett og mobilitet tysdag 25. mai kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 25. mai kl. 09.00

Hovudutval for næring tysdag 25. mai kl. 09.00

10. mai: Kontrollutvalet kl 11.00

10. mai: Vestland ungdomsutval kl 10.00

11. mai: Fylkesvalstyret kl 09.00

11. mai: Fylkesutvalet kl 09.30

Hovudutval for kultur, idrett og integrering onsdag 28. april kl. 09.00

Hovudutval for næring onsdag 28. april kl. 10.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet tysdag 27. april kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 27. april kl. 09.00

Fylkesutvalet tysdag 20. april kl. 09.00

Administrasjonsutvalet torsdag 15. april kl. 09.00

Yrkesopplæringsnemnda torsdag 15. april kl. 10.00

Fylkeseldrerådet torsdag 15. april kl. 10.00

Fylkesting for ungdom 10. april kl. 10-18

Fylkesting for ungdom 11. april kl. 10-14

Fylkesutvalet onsdag 7. april kl. 08.00

Fylkesutvalet fredag 26. mars kl. 09.00

Fylkesvalstyret torsdag 25. mars kl. 08.00

Hovudutval for kultur, idrett og integrering torsdag 25. mars kl. 09.00

Møte i klagenemnda torsdag 25. mars kl. 11.00

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne onsdag 24. mars kl. 10.30

Hovudutval for samferdsel og mobilitet tysdag 23. mars kl. 09.00

Hovudutval for næring tysdag 23. mars kl. 10.00

Fylkesvalstyret torsdag 25. mars kl. 08.00

Kontrollutvalet måndag 22. mars kl. 09.00

Møtet i Vestland ungdomsutval fredag 19. mars kl. 10.00

Felles møte mellom hovudutval for opplæring og kompetanse og yrkesopplæringsnemnda 16. mars kl. 08.30

Møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 16. mars startar igjen kl. 12.30

Møte i yrkesopplæringsnemnda 16. mars kl. 10.45

Trafikktryggingsutvalet måndag 15. mars kl. 09.00

Fylkestinget 9. mars kl. 09.00

Fylkestinget 10. mars kl. 09.00

Fylkesutvalet 3. mars kl. 09.00

Finansutvalet 2. mars kl. 09.00

Fylkesutvalet 2. mars kl. 10.00 (eller når finansutvalet er ferdig)

Valnemnda 2. mars kl. 17.00 eller når fylkesutvalet er ferdig

Fylkeseldrerådet 2. mars kl. 10.00

Ekstramøte i fylkesutvalet torsdag 18. februar kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag 17. februar kl. 09.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 17. februar kl. 09.00

Hovudutval for kultur, idrett og integrering onsdag 17. februar kl. 09.00

Hovudutval for næring onsdag 17. februar kl. 10.00

Kontrollutvalet måndag 15. februar kl. 09.00

Møtet i klagenemnda torsdag 11. februar kl. 12.00

Fylkesutvalet tysdag 9. februar kl. 09.00

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne onsdag 3. februar kl. 12.15

Trafikktryggingsutvalet måndag 25. januar kl. 09.00

Ekstramøte i hovudutval for næring fredag 22. januar kl. 10.00

Administrasjonsutvalet torsdag 21. januar kl. 09.00

Yrkesopplæringsnemnda onsdag 20. januar kl. 10.00

Fylkesutvalet tysdag 19. januar kl. 09.00

Fylkeseldrerådet torsdag 14. januar kl. 10.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse torsdag 14. januar kl. 12.00

 

Hovudutval for kultur, idrett og integrering onsdag 13. januar kl. 09.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet tysdag 12. januar kl. 09.00

Hovudutval for næring tysdag 12. januar kl. 10.00

Ekstramøte i fylkesutvalet torsdag 7. januar kl. 09.00 (informasjonsmøte om koronasituasjonen)

Fylkestinget andre dag, onsdag 16. desember kl. 09.00

Fylkestinget første dag, tysdag 15. desember kl. 10.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 15. desember kl. 09.00

Valnemnda måndag 14. desember kl. 11.00

Fylkesutvalet torsdag 10. desember kl. 09.00

Eldrerådet tysdag 8. desember kl. 10.00

Rådet for menneske med nedsett funksjonevne onsdag 2. desember kl. 10.00

Fylkesutvalet torsdag 26. november kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag 25. november kl. 08.30

Hovudutval for kultur, idrett og integrering onsdag 25. november kl. 09.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 25. november kl. 09.00

Hovudutval for næring onsdag 25. november kl. 10.00

Kontrollutvalet onsdag 25. november kl. 11.00

 

Yrkesopplæringsnemnda måndag 23. november kl. 10.00

Møte i trafikktryggingsutvalet måndag 16. november kl. 09.00

Ekstramøte i fylkesutvalet om koronapandemien tysdag 17. november kl. 11.00

Møte i administrasjonsutvalet onsdag 18. november kl. 09.30

Finansutvalet torsdag 19. november kl. 09.00

Vestlandsrådet onsdag 11. november kl. 09.00

Ekstramøte i fylkesutvalet fredag 6. november kl. 11.00Dette var eit orienteringsmøte om koronasituasjonen i fylket.

Hovudutval for næring torsdag 5. november kl. 10.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 4. november kl. 09.00

Hovudutval for kultur, idrett og integrering onsdag 4. november kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 3. november kl. 09.00

Finansutvalet torsdag 29. oktober kl. 0900

Yrkesopplæringsnemda torsdag 29. oktober kl. 1000

Fylkesutvalet torsdag 29. oktober kl. 1300

Miniseminar om toppidrett i hovudutval for opplæring og kompetanse tysdag 13. oktober 2020 kl. 09.00 til 11.00

Opptak av opning av fylkestinget tysdag 29. september med sang av fylkesordføraren

Sjå det vidare opptaket av fylkestinget tysdag 29. september, med opning og kulturinnslag kl. 11.45

Fylkestinget tysdag 29. september kl. 11.00, resten av første dag

Fylkestinget onsdag 30. september kl. 08.30

Fylkesutvalet tysdag 29. september kl. 08.30

Fylkesutvalet ekstramøte tysdag 29. september kl. 17.30 eller når første dag av fylkestinget er over

Trafikktryggingsutvalet måndag 28. september kl. 11.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 23. september kl. 09.00

Finansutvalet tysdag 22. september kl. 14.00

Arbeidsutval delegeringsutval tysdag 22. september kl. 08.30

Fylkeseldrerådet tysdag 22. september kl. 10.00

Finansutvalet torsdag 17. september kl. 09.00

Fylkesutvalet torsdag 17. september kl. 10.00 (eller når finansutvalet er ferdig)

Kontrollutvalet torsdag 17. september kl. 11.00

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering onsdag 16. september kl. 09.30

Hovudtval for næring onsdag 16. september kl. 10.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 16. september kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag 16. september kl. 09.00

Vestlandsrådet torsdag 10. september kl. 09.00

Ekstra møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 24. juli

Hovudutval for næring 16. juli kl 10.00

Vestlandsrådet 25. juni kl 09.00

Fylkesutvalet torsdag 18. juni kl. 12.00 

Finansutvalet torsdag 18. juni kl. 09.00

Fylkestinget onsdag 10. juni kl. 09.00

Sjå opptak av fylkestinget tysdag 9. juni kl. 09.00

Fylkesutvalet måndag 8. juni kl. 09.00

Valnemnda måndag 8. juni kl. 13.00

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon  torsdag 4. juni kl. 10.00

Hovudutval for kultur, idrett og intergrering torsdag 4. juni del 2

Hovudutval for kultur, idrett og integrering torsdag 4. juni kl. 10.00 del 1

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 3. juni kl. 09.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse 2. juni kl. 11.00

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2. juni kl. 10.00

Fylkesutvalet torsdag 28. mai kl. 11.00

Finansutvalet torsdag 28. mai kl. 09.00

Trafikktryggingsutvalet onsdag 27. mai kl. 12.00

Fylkeseldrerådet tysdag 26. mai kl. 10.00

Yrkesopplæringsnemnda tysdag 26. mai 2020 kl. 09.00

Møte i Vestlandsrådet onsdag 20. mai 2020

Hovudutval for kultur, idrett og integrering 19. mai kl. 10.00

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon 14. mai kl. 10.00

Hovudutval for samferdsel og mobilitet 13. mai kl. 10.00

Hovudutval for opplæring og kompetanse 13. mai kl. 09.00

Fylkesutvalet tysdag 12. mai 2020 kl. 09.30

Møtet i valnemnda tysdag 12. mai 2020 kl. 08.00

Møte i kontrollutvalet måndag 11. mai 2020

Sjå møtet i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 7. mai 2020

Sjå møtet i yrkesopplæringsnemnda 7. mai 2020

Sjå møte i valnemnda måndag 4. mai kl 1200

Sjå fylkesutvaler 30. april 2020  

Sjå opptak av hovudutval for samferdsel og mobilitet 28. april 2020 

Sjå opptak av fylkeseldrerådet 28. april 2020

Sjå møte i trafikktryggingsutvalet 23. april 2020

Sjå møtet i administrasjonsutvalet  22. april 2020

Sjå møtet i hovudutval for kultur, idrett og integrering 21. april 2020

Sjå møtet i kontrollutvalet 21. april 2020

Sjå hovudutval for opplæring og kompetanse måndag 20. april 2020

Sjå møtet i yrkesopplæringsnemnda 17. april 2020

Sjå hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon torsdag 16. april 2020

Sjå Vestlandsrådet onsdag 15. april 2020

Sjå ekstramøtet i Vestland fylkesutval onsdag 8. april 2020 kl. 1100

Hovudutval for kultur, idrett og integrering 3. april 2020

Vestland ungdomsutval 2. april 2020

Finansutvalet 26. mars 2020

Planutvalet 26. mars 2020

Fylkesutvalet 26. mars 2020