Fylkeskommunedirektøren og avdelingsdirektørane

Kontaktinformasjon og foto av fylkeskommunedirektør Rune Haugsdal og alle avdelingsdirektørane i Vestland.

Rune Haugsdal

Fylkeskommunedirektør

Ingrid Holm Svendsen

Avdelingsdirektør organisasjon og økonomi

Paal Fosdal

Avdelingsdirektør strategisk utvikling og digitalisering

Bjørn Lyngedal

Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse

Bård Sandal

Avdelingsdirektør innovasjon og næringsutvikling

Per Morten Ekerhovd

Avdelingsdirektør kultur, idrett og inkludering

Dina Lefdal

Avdelingsdirektør infrastruktur og veg

Håkon Rasmussen

Avdelingsdirektør mobilitet og kollektivtransport