Fylkesrådmannen og direktørane

Kontaktinformasjon og foto av fylkesrådmann Rune Haugsdal og alle fylkesdirektørane i Vestland.

Rune Haugsdal

Fylkesrådmann

Ingrid Holm Svendsen

Fylkesdirektør organisasjon og økonomi

Paal Fosdal

Fylkesdirektør strategisk utvikling og digitalisering

Bjørn Lyngedal

Fylkesdirektør opplæring og kompetanse

Bård Sandal

Fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling

Per Morten Ekerhovd

Fylkesdirektør kultur, idrett og inkludering

Dina Lefdal

Fylkesdirektør infrastruktur og veg

Håkon Rasmussen

Fylkesdirektør mobilitet og kollektivtransport