Fylkesdirektøren og avdelingsdirektørane

Kontaktinformasjon og foto av fylkesdirektør Rune Haugsdal og alle avdelingsdirektørane i Vestland.

Portrett av fylkedirektør Rune Haugsdal

Rune Haugsdal

Fylkesdirektør

ingrid holm svendsen

Ingrid Holm Svendsen

Avdelingsdirektør organisasjon og økonomi

Portrett av Paal Fosdal

Paal Fosdal

Avdelingsdirektør IKT og digitalisering

Bjørn Lyngedal

Avdelingsdirektør opplæring og kompetanse

portrett av Bård sandal

Bård Sandal

Avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon

Portrett av Per Morten Ekerhovd

Per Morten Ekerhovd

Avdelingsdirektør kultur og folkehelse

Portrett av Dina Lefdal

Dina Lefdal

Avdelingsdirektør infrastruktur og veg

portrettfoto av Anne Iren Fagerbakke

Anne Iren Fagerbakke

Avdelingsdirektør mobilitet og kollektivtransport

Portrett av Jostein Fjærestad

Jostein Fjærestad

Avdelingsdirektør eigedom og utbygging