TT-kort

Funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. Frå 1. januar 2021 vert det endringar i TT-ordninga for Vestland fylkeskommune. Alle TT-brukarar får tilsendt nytt kort som dei kan ta i bruk frå 1. jaunar 2021.

TT-kort