Rettleiingstenesta

Grunna koronaviruset har ikkje rettleiingstenesta no fysiske møter, men ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing på telefon eller video.

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i læringsmiljøa sine.

Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.

Rettleiingstenesta skal samarbeide med skular, arbeidsliv, offentlege instansar, opplæringskontor og lærebedrifter.

Kontaktinformasjon

Rettleiingstenesta Vestland nord

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing på telefon eller video.

Sentralbord: 57 63 70 82
E-post: rettleiingstenesta.vestland.nord@vlfk.no
Besøksadresse: Sophus Lie veg 1, 6770 Nordfjordeid
Firdavegen 6, Concordbygget, 6800 Førde

Rettleiingstenesta indre Vestland

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing på telefon eller video.

Sentralbord: 57 63 82 05
E-post: rettleiingstenesta.indre.vestland@vlfk.no
Besøksadresse: Sogndal vgs., Lunnamyri 2, 6856 Sogndal
Voss gymnas, Gymnasvegen 5, 5700 Voss
Årdal vgs., Farnesvegen 5, 6884 Årdal

Rettleiingstenesta Bergen nord

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing på telefon eller video.

Sentralbord: 55 53 91 30
E-post: rettleiingstenesta.bergen.nord@vlfk.no
Besøksadresse: Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg

Rettleiingstenesta Bergen sentrum-vest

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing på telefon eller video.

Sentralbord: 55 23 94 70
E-post: rettleiingstensta.bergen.sentrum-vest@vlfk.no
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 6, 5008 Bergen

Rettleiingstenesta Bergen sør

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing på telefon eller video.

Sentralbord: 55 11 74 50
E-post: rettleiingstenesta.bergen.sor@vlfk.no
Besøksadresse: Østre Nesttunvei 20, 5221 Nesttun

Rettleiingstenesta Vestland sør

Ta kontakt med ein rådgivar for å avtale rettleiing på telefon eller video.

Sentralbord: 53 40 20 40
E-post: rettleiingstenesta.vestland.sor@vlfk.no
Besøksadresse: Sæ 21, 54 17 Stord
Odda vgs., Eidesbrotet 5, 5750 Odda