Kunstnarstipend

Vestland fylkeskommune arbeider med innretning og retningslinjer for kunstnarstipend.

Vi legg ut informasjon på denne sida når dette er politisk handsama og vedteke i hovudutval for kultur, idrett og integrering (KULII). Informasjon og nettbasert søknadsskjema skal vere klart minst ein månad før søknadsfristen. 

Søknadsfrist vert sannsynlegvis 1. juni.