By- og stadutvikling

Med by- og stadutvikling skal vi jobbe for gode rammer for kvardagslivet i byar og stadar i Vestland