Forsking

Bedrifter kan få hjelp til å finne aktuelle program å søke på og forskarar å samarbeide med. Kommunar og bedrifter kan få hjelp til å starte opp prosjekt og søkje om midlar til større forskingsprosjekt med innovasjonspotensial. Forskingsorganisasjonar kan få råd og støtte til utvikling av større initiativ, der det er krav om forankring og medverking frå privat eller offentleg sektor.