Kom i gang med forsking i bedrift - FORREGION

FORREGION Vestland skal bidra til innovasjon, berekraftig verdiskaping, grøn konkurransekraft og klimaomstilling i bedrifter gjennom bruk av forsking.

Kontakt ein kompetansemeklar dersom bedrifta di vil kome i gong med forsking.

Kompetansemeklaren kan hjelpe med å avklare behov for forsking og å finne rett finansieringsmoglegheit og forskingspartnar, utan kostnader for bedrifta. Kompetansemeklaren har fleire verktøy til hjelp, som  «Forprosjekt», «Forskar til låns», «Opphald i ein forskingsorganisasjon»  samt tilbod om å delta på «FoU-møte» for å avklare forskingsbehov knytt til konkrete utfordringar for fleire bedrifter i fylket.  

Om FORREGION Vestland

FORREGION Vestland er del av fylkeskommunen si langsiktige satsing på mobilisering til forsking, som er planlagt over tre år.

FORREGION (Forskingsbasert innovasjon i regionane) er ei del av ei nasjonal satsing med mål å fremme forskingsbasert innovasjon i næringsliv i heile landet. FORREGION Vestland er hovudsakleg finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet, med delfinansering frå fylkeskommunen, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. 

Samarbeid

Fylkeskommunen leiar satsinga og samarbeider med Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. FORREGION Vestland samarbeider også med næringshagar, inkubatorar, næringsklynger og kapasitetsløftprosjekta KABIS og Teknoløft om gjennomføring av FoU-møte for å avklare forskingsbehov i næringslivet i Vestland.

FORREGION Vestland er ei vidareføring av VRI og MobiFORSK i dei tidlegare fylka Hordaland og Sogn og Fjordane.