Karriererettleiing for vaksne

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Vestland tilbyr gratis karriererettleiing til alle vaksne over 19 år. Grunna korona-pandemien tilbyr vi for tida berre rettleiing via video eller telefon. NB! I juli har vi svært redusert kapasitet grunna ferieavvikling. Vi har færre rettleiingstimar, og kan ikkje gi tilbakemelding på CV eller søknadar i juli.