Reiseliv, landbruk og sjømat

Her finn du informasjon om ulike bransjesatsingar, søknadar om løyve til akvakultur, tilskotsordningar, planar og kontaktpersonar i fylkeskommunen.