Søknad og inntak til vidaregåande opplæring

Vestland fylkeskommune har skular i heile fylket som tilbyr mange ulike utdanningsprogram og programområde. På desse sidene finn du informasjon om skulane, skuletilbod, søknad og inntak. Fleire av lenkene her tar deg vidare til Vilbli.no kor du finn generell informasjon og informasjon spesifikk for Vestland. Søknadsfrist for ordinære søkjarar er 1.mars. Søknad etter frist fører til fem minuspoeng.