Kulturproduksjon

Vestland fylkeskommune syter for at publikum – særleg barn, unge og seniorar – får oppleve kunst og kultur av fremste kvalitet i nærmiljøet sitt.