Kulturformidling

Vestland fylkeskommune syter for at publikum - særleg barn, unge og seniorar - får oppleve kunst og kultur av fremste kvalitet i nærmiljøet sitt.

For barn og unge

Musikarordningane

Kultur og helse