Meld frå om feil på veglys

Her kan du sende inn melding om feil og manglar på veglys langs fylkesvegnettet. Vi handsamar meldte avvik etter kvart som dei kjem inn, og du kan også sjå meldingar som alt er innrapportert for å unngå å registrere same feil fleire gonger.

  • For å opprette ei ny melding om feil på veglys, klikk på Opprett ny melding.
  • Vel Veglys som tema og vel plassering i kartet for denne feilen.
  • Vel deretter ein beskrivande kode Blinkande lampe, Skadd stolpe ++.
  • Fyll ut kontaktinfo og vel ønska tilbakemeldingsform. Nedst i skjema kan ein fylle ut ei supplerande kommentar om ønskeleg.
  • Godta personvernerklæringa og klikk på Send inn.

Sjå kart i fullversjon.