Meld frå om feil på fylkesveg

Her kan du sende inn melding om feil og manglar på fylkesvegen. Dette kan vere hol i vegen, feil på veglys eller liknande.

Vi behandlar meldte avvik etter kvart som dei kjem inn. Du kan også sjå meldingar som alt er innrapportert for å unngå å registrere same feil fleire gonger.

Slik melder du avvik på vegen

(Meldingsystemet ligger i ei ramme under denne punktlista)

  • For å opprette ei ny melding om feil på vegen, klikk på Opprett ny melding oppe i ramma.
  • Vel ønsket tema og vel plassering i kartet for denne feilen.
  • Vel deretter ein beskrivande kode t.d Blinkande lampe, Hull i veg eller liknande.
  • Fyll ut kontaktinfo og vel ønska tilbakemeldingsform. Nedst i skjema kan du legge til ein kommentar om ønskeleg.
  • Godta personvernerklæringa og klikk på Send inn.
  • Vent nokre sekund og det kjem ei kvittering, med moglegheit til å legge til eit bilete.

 

Sjå kart i fullversjon.