Høyringar

Oversikt over alle aktuelle høyringar i Vestland fylkeskommune.

Aktuelle høyringar

Høyring: Regional plan for fornybar energi 2023 - 2035 
– frist: 20. februar 2023 

Høyring: Utgreiing av ei framtidsretta arkivorganisering i Vestland – frist: 11. januar 2023

Tidlegare høyringar

Høyring: Regional plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023–2035 – frist: 4. november

Høyring: Regional plan for klima 2022–2035 – frist: 23. oktober

Høyring: Temaplan landbruk for Vestland fylke 2023-2027 – frist: 14. oktober

Høyring: Temaplan for reiseliv i Vestland 2023-2025 – frist: 14. oktober

Høyring: planprogram for regional plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn – frist: 23. september

Høyring: forslag til revidert forskrift for økonomisk godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune – frist: 15. september.

Høyring: Forslag til program for felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell – frist 1. mai

Høyring: Planprogram for Regional plan for fornybar energi – frist 23. april

Høyring: Forslag til program for felles sti- og løypeplan for Hardangervidda - frist 1. april 2022

Innspelsrunde om Regional transportplan – økonomisk handlingsprogram og investeringsprogram – frist 1. april 2022

Høyring: Reguleringsplan fv. 609 Heilevang - frist 11. februar 2022

Høyring: Handlingsprogram folkehelse 2022 - 2025 - frist 14. januar

2021

Høyring: Regional transportplan 2022-2033 for Vestland fylke

Høyring: Reguleringsplan for Storelva bru - frist 19. juli 2021

Høyring: Planprogram for regional plan for klima 2022–2035 – Frist 18. juni 2021

Høyring: Regional vassforvaltningsplan 2022 - 2027 for Vestland vassregion - Frist 30. juni 2021

Høyring: Planprogram for regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023–2035 – Frist: 20. april 2021

Høyring - Berekraftig verdiskapig - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling i Vestland - Frist 26. mars 2021.

2020

Ønskjer innspel på rammeplan for avkøyrsler og dispensasjonar frå byggegrenser - frist 20. desember

Høyring - Planprogram - Regional plan for næringsutvikling og innovasjon i Vestland - frist 20. august 2020

Høyring - framlegg til planprogram for Regional transportplan 2022-2033 - frist 14. juli

Høyring - Utviklingsplan for Vestland 2020–2024. Regional planstrategi – frist 28. juni

Høyring – Lokal forskrift om inntak og formidling i Vestland fylkeskommune – frist 23. februar 2020.