Fylkesvegprosjekt i Vestland

Fylkeskommunen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehald av fylkesvegane. Her finn du oversikt over alle våre planlagde og påbegynte vegprosjekt.