Kollektiv og transport

Vi skal gi innbyggjarane i fylket eit godt kollektivtilbod. Vi har ansvar for alle fylkesinterne bussruter, båtruter og ferjene på fylkesvegnettet. Via lenkane under finn du mellom anna informasjon og søknadsskjema til TT-kort, skoleskyss og drosjeløyve.