Fylkesveg

Fylkesvegane knyter ulike delar av fylket saman og skal vere ei trygg ferdselsåre for trafikantar og næringsliv. Fylkeskommunen har ansvar for planlegging, drift og vedlikehald. Desse sidene er ikke ferdige, det kjem snart fleire tenester og meir informasjon.

Nasjonal transportplan (NTP)