Fylkesveg

Fylkesvegane knyter ulike delar av fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre for trafikantar og næringsliv. Fylket har ansvar for planlegging, drift og vedlikehald. Desse sidene er ikke ferdige. Det kjem snart fleire tenester og informasjon.

Nasjonal transportplan (NTP)