Fylkesveg

Fylkeskommunen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehald av fylkesvegane.