Fylkesveg

Fylkeskommunen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikehalde fylkesvegane.