Beredskap ved krise

Korleis du skal varsle ved krise som angår Vestland fylkeskommune.

Vestland fylkeskommune har ein døgnopen beredskapstelefon til bruk ved kriser som angår ansvarsområda til fylkeskommunen. Den er bemanna av vakthavande fylkesdirektør.

Beredskapstelefonen

Telefonen blir besvart av vakthavande direktør