Tannhelse

Her finn du informasjon om tannklinikkane våre, kompetansesenteret, tannskadar og tannlegevakta. Du kan også lese meir om kven som kan få eit offentleg tannhelsetilbod og rettane dine. Nedst på sida er informasjon for samarbeidspartane til tannhelsetenesta.