Kulturarv

Vestland fylkeskommune skal bidra til å forvalte den nasjonale og regionale kulturarven vår i eit langsiktig perspektiv. Ulike tilskotsordningar er ein viktig del av fylkeskommunen sitt arbeid med kulturarv og kulturminne. Fleire tilskotsordningar kjem på plass her på nettsida over nyttår.

Tilskot

Råd og rettleiing

Kulturminne