Kulturarv

Vestland fylkeskommune skal bidra til å forvalte den nasjonale og regionale kulturarven vår i eit langsiktig perspektiv. Oppgåvene og ansvarsområda som tidlegare låg under fylkeskonservatoren i Hordaland og i Sogn og Fjordane er no samla i seksjon for kulturarv i Vestland. Ulike tilskotsordningar er ein viktig del av fylkeskommunen sitt arbeid med kulturarv og kulturminne.

Tilskot

Råd og rettleiing

Kulturminne