Kom i gang med forsking i kommunar/offentleg sektor

Fylkeskommunen jobbar saman med Forskingsrådet, KS og andre for å auke offentlig sektor, spesielt kommunane, si bruk av forsking i sitt innovasjonsarbeide.

Som mål har vi at kommunar, bedrifter og forskingsorganisasjonar skal få hjelp og råd til å nytte dei forskings- og innovasjonsordningar vi i fylkeskommunen og andre har, som Noregs forskingsråd.

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestland no har vedteke å lyse ut kr. 9 millionar i forprosjekt for vidareutvikling av forskningprosjekt for innovasjon og verdiskaping i Vestland. For 2021 er det lyst ut 12 millionar til større prosjekt på inntil 3 år. Bedrifter, kommunale organisasjonar og forskingsorganisasjonar kan søkje innan 1. desember 2020 kl. 13.00.

RFF Vestland har eigen nettside. Der kan du lese om fondet og få meir detaljert informasjon om søknadsfrister, kva midler vi lysar ut, kven som kan søkje med vidare.

Forskingsrådet har også nyttige sider om forsking i offentleg sektor, korleis utvikle  forskingsprosjekt og nyttige eksempel

Har du spørsmål? Kontakt Randi Lotsberg, seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse.

E-post: forsking@vlfk.no - Mobilnr. 41217015