Forsking i kommunar/offentleg sektor

Fylkeskommunen jobbar saman med Forskingsrådet, KS og andre for å auke offentlig sektor, spesielt kommunane, si bruk av forsking i sitt innovasjonsarbeide.

Som mål har vi at bedrifter, offentlege aktørar og forskingsorganisasjonar skal få hjelp og råd til å nytte dei forskings- og innovasjonsordningar vi i fylkeskommunen og andre, som Noregs forskingsråd, har.

Vi har ikke ordningar på plass akkurat no. Sida vil verte oppdatert.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Randi Lotsberg, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse.

E-post: forsking@vlfk.no - Mobilnr. 41217015