Idrett og friluftsliv

Vi jobbar for at alle i fylket skal ha moglegheita til å vere fysisk aktive kvar dag. Vi skal vere med å leggje til rette for organisert aktivitet og idrett, eigenorganisert aktivitet og eit aktivt og variert friluftsliv. Vi forvaltar ei rekke tilskotsordningar, som du finn på desse sidene. Enkelte av dei krev politisk vedtak, men kjem på plass på nettsidene så snart vedtaket er på plass.