Arkiv og dokumentasjon

Vi tek vare på og gjer tilgjengeleg offentleg og privat kjeldemateriale frå Vestland fylke. Publikum kan bruke arkiva som grunnlag for historisk forsking og formidling, dokumentasjon av rettar, til bruk i samfunnsforvaltning med meir.

Arkivtenester

Praktisk informasjon om seksjon arkiv