Bibliotekutvikling

Vi driv bibliotekfagleg rettleiing og kompetanseheving av bibliotektilsette i fylket, gjev råd til lokale styresmakter og utviklar folke- og skulebiblioteka regionalt. Saman arbeider vi for å vidareutvikle bibliotektenestene til innbyggjarane.

Utvikling og tenester

Det digitale biblioteket

Litteratur og formidling

Tilskot