Bibliotekutvikling

Fylkeskommunen ivaretar regionale bibliotekoppgåver og bibliotekutvikling. Fylkesbiblioteket er bibliotekfagleg rådgjevar for kommunane og biblioteka i vidaregåande skule. Ei kjerneoppgåve er å utvikle og oppdatere kompetansen til bibliotektilsette i fylket.

Utvikling og tenester

Det digitale biblioteket

Litteratur og formidling

Tilskot