Kultur

Vi vil at folk skal få oppleve kunst og kultur av ypparste kvalitet i nærmiljøet sitt. Dette gjeld særleg barn, ungdom og seniorar. Vi forvaltar ei rekkje tilskotsordningar på ulike delar av kunst- og kulturområdet, og vi jobbar for å utvikle både kunst- og kulturlivet i fylket vårt på best mogleg måte.