Friluftsliv

Friluftsliv er ei viktig kjelde til folkehelse, naturopplevingar, rekreasjon og meistringsglede. Omgrepet vert nytta i vid samanheng, med eit stort mangfald av aktivitetar. Med riktig tilrettelegging og personleg utstyr er friluftsliv noko alle kan drive med, og friluftslivet kan tilpassast dei aller fleste befolkningsgrupper og ferdigheitsnivå. Fylkeskommunen arbeider for at fleire skal få delta i friluftslivet, til dømes gjennom tilrettelegging av område for fysisk aktivitet i parkar, grøntområde, ved sjøen og i fjellet.

Tilskot