Vestlandshuset

Vestlandshuset er arbeidsplassen for vel 800 tilsette i Vestland fylkeskommune, Skyss, Bybanen Utbygging og heiltids fylkespolitikarar. Det er eit topp moderne, berekraftig, fleksibelt og ope hus, der samarbeid og samhandling står sentralt. I løpet av året flyttar også Experis, Sikt, Harris Advokatfirma, Handelsbanken og Mazars inn i Vestlandshuset.