Kulturelt utviklingsprogram

Vestland fylkeskommune arbeider med innretning, retningslinjer og programområde for kulturelt utviklingsprogram (KUP).

Vi legg ut informasjon på denne sida når dette er politisk handsama og vedteke i hovudutval for kultur, idrett og integrering (KULII).  

Søknadsfristen blir 1. juni.