Vidaregåande utdanning for vaksne

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan du få tilbod om gratis vidaregåande opplæring retta mot vaksne. Frå 01.08.24 kan også dei som fyller 19 år få tilbod om dette, etter innføring av ny opplæringslov.

Meir om....