Søk drosjeløyve

Vi har for tida ledige drosjeløyve i Ålvik. Søknadsfrist er 20. juni.

 

Bakgrunnsinformasjon

Vestland fylkeskommune deler ut drosjeløyve. Det gir deg som får løyvet rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Du kan berre søke når eit drosjeløyve er ledig. Vi kunngjer ledige drosjeløyve i lokalpressa og på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, på sida her.

Vi tildeler drosjeløyve på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Vestland fylkeskommune sitt skjøn. Søkjarane må oppfylle vilkåra.

Vilkår for løyve

Drosjeløyve R-208 og reserveløyve R-862 i Ålvik er ledige. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplassar på begge løyva. Løyva skal vere knytt til Indre Hardanger Taxisentral.

Send søknad med vedlegg elektronisk.

Søk innan 20. juni 2020.

Vi oppmoda kvinner til å søkje.