Søk drosjeløyve

Vi har for tida ledig drosjeløyve i Sogndal kommune i Vestland. Søknadsfrist er 8. april.

Ledige løyve du kan søke på

Det er for tida eitt ledig løyve i Sogn og Fjordane løyvedistrikt, sjå lenger ned på sida.

Bakgrunnsinformasjon

Vestland fylkeskommune deler ut drosjeløyve. Det gir deg som får løyvet rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Du kan berre søke når eit drosjeløyve er ledig. Vi kunngjer ledige drosjeløyve i lokalpressa og på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, på sida her.

Vi tildeler drosjeløyve på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Vestland fylkeskommune sitt skjøn. Søkjarane må oppfylle vilkåra.

Vilkår for løyve

Stasjoneringsstad: Sogndal Taxisentral

Drosjeløyve S-061 gjeld personbil med inntil ni sete. Løyvet er ledig frå 18. mai 2020.

Kvalifikasjonskrav og vilkår for løyve vert stilt i medhald av yrkestransportlova med forskrifter.

Det er taksameterplikt og uniformsplikt for alle løyvehavarar.

Søknadsfrist: 8. april 2020.

Ta kontakt på telefon 95 40 13 11 dersom du lurer på noko.