Søk drosjeløyve

Vi har for tida ingen ledige drosjeløyve.

 

Bakgrunnsinformasjon

Vestland fylkeskommune deler ut drosjeløyve. Det gir deg som får løyvet rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Du kan berre søke når eit drosjeløyve er ledig. Vi kunngjer ledige drosjeløyve i lokalpressa og på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, på sida her.

Vi tildeler drosjeløyve på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Vestland fylkeskommune sitt skjøn. Søkjarane må oppfylle vilkåra.

Vilkår for løyve