Søk drosjeløyve

Vi har for tida ledige drosjeløyve i Vestland; I Gloppen kommune og Stad kommune. Søknadsfrist er 28. februar.

Ledige løyve du kan søke på

Det er for tida to ledige løyver i Sogn og Fjordane løyvedistrikt, sjå lenger ned på sida.

Bakgrunnsinformasjon

Vestland fylkeskommune deler ut drosjeløyve. Det gir deg som får løyvet rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Du kan berre søke når eit drosjeløyve er ledig. Vi kunngjer ledige drosjeløyve i lokalpressa og på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, på sida her.

Vi tildeler drosjeløyve på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Vestland fylkeskommune sitt skjøn. Søkjarane må oppfylle vilkåra.

Vilkår for løyve

Stasjoneringsstad: Sandane Taxisentral

Drosjeløyve S-431 gjeld personbil med inntil ni sete.

Kvalifikasjonskrav og vilkår for løyve vert stilt i medhald av yrkestransportlova med forskrifter.

Det er taksameterplikt og uniformsplikt for alle løyvehavarar.

Søknadsfrist: 28. februar 2020.

 

Stasjoneringsstad: Stadlandet

Drosjeløyve S-368 og S-829 gjeld personbil med inntil ni sete. Drosjeløyve S-829 er eit reserveløyve som varer i tre år.

Kvalifikasjonskrav og vilkår for løyve vert stilt i medhald av yrkestransportlova med forskrifter.

Det er taksameterplikt og uniformsplikt for alle løyvehavarar.

Søknadsfrist: 28. februar 2020.