Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er ein del av Vestland fylkeskommune sin innsats for å utvikle fylket. Målet er å gjere Vestland til eit attraktivt og nyskapande fylke og gi ungdom internasjonal kompetanse, erfaring og medansvar.

Strategi for internasjonalt samarbeid

Anna internasjonalt arbeid

EU-prosjekt