Internasjonalt samarbeid

Gjennom internasjonalt samarbeid skal Vestland vere eit attraktivt og nyskapande fylke, som gir ungdom internasjonal kompetanse, erfaring og medansvar. Vestland fylkeskommune er med i fleire EU-prosjekt.

Anna internasjonalt arbeid