Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er ein del av innsatsen vår for å utvikle fylket. Det skal gjere Vestland til eit attraktivt og nyskapande fylke og gi ungdom internasjonal kompetanse, erfaring og medansvar. Vestland er med i fleire EU-prosjekt.

Anna internasjonalt arbeid