Tannhelsetenesta kompetansesenter - TkVestland

Vi tilbyr mange spesialisttannbehandlingar og gir eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, eller vore utsett for oral tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Spesialisttenester