Tannhelsetenesta kompetansesenter - TkVestland

Vi tilbyr mange spesialisttannbehandlingar, tverrfagleg behandling og gir eit tilrettelagt tilbod til tortur- og overgrepsutsette og personar med sterk angst for tannbehandling (odontofobi). Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Spesialisttenester