Kontakt oss som jobbar med kulturarv

Kulturarvseksjonen har kontor i både Førde og Bergen. Her kan du sjå kven som gjer kva, og kven du kan kontakte om du lurer på noko.

For at du skal få rask og effektiv hjelp, ber vi deg ta kontakt med den som har ansvar for fagområdet du lurer på i den kommunen det gjeld.

Vi som jobbar med arealplan er delte inn i to undergupper, dei som har ansvar for nyare tids kulturminne (frå etter 1537), og dei som jobbar med automatisk freda kulturminne (frå før 1537). Vi har ansvar for kvar våre kommunar, noko du kan sjå i oversikta under.

Karoline Hareide Breivik er fagleiar for kulturminne i arealplan.
Send e-post til Karoline Hareide Breivik
Telefon: 41 53 06 17

Øystein Skår er prosjektleiar for arkeologiske undersøkingar i samband med bygging av ny E39.
Send e-post til Øystein Skår
Telefon: 48 99 12 93

Nyare tids kulturminne (frå 1537 og fram til i dag)

Gunnbjørg Austrheim
Har ansvar for kommunane Eidfjord, Etne, Kvinnherad, Samnanger, Sveio, Voss, Ulvik, Austrheim, Fedje, Bergen (Årstad, Laksevåg)
Send e-post til Gunnbjørg Austrheim
Telefon: 93 28 53 16

Peter Forras
Har ansvar for kommunane Bjørnafjorden, Alver, Austevoll, Ullensvang, Vaksdal, Kvam, Osterøy, Bergen (Bergenhus)
Send e-post til Peter Forras
Telefon: 47 69 00 29

Berit Høivik 
Har ansvar for kommunane Bremanger, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Solund, Stad, Sunnfjord, Fjaler, Askvoll, Stryn
Send e-post til Berit Høivik
Telefon: 95 80 17 08

Inga Lindstrøm
Har ansvar for kommunane Sogndal, Kinn, Lærdal, Aurland, Høyanger, Årdal, Vik, Masfjorden, Luster, Modalen
Send e-post til Inga Lindstrøm
Telefon: 47 48 88 72

Helene Moe
Har ansvar for kommunane Askøy, Øygarden, Bergen (Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen, Åsane og Arna)
Send e-post til Helene Moe
Telefon: 48 99 39 22

Rune Andre Nautvik
Har ansvar for kommunane Tysnes, Bømlo, Fitjar, Stord
Send e-post til Rune Andre Nautvik
Telefon: 47 78 45 90

Automatisk freda kulturminne (frå før 1537)

Jostein Aksdal 
Har ansvar for kommunane Austevoll, Kvam, Osterøy, Vaksdal, Voss, Fedje
Send e-post til Jostein Aksdal
Telefon: 90 20 71 24

Lars Øyvind Birkenes
Har ansvar for kommunane Bjørnafjorden, Kvinnherad, Samnanger, Ulvik
Send e-post til Lars Øyvind Birkenes
Telefon: 48 99 12 84

Per Christian Burhol
Har ansvar for kommunane Askvoll, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Solund, Stad
Send e-post til Per Christian Burhol
Telefon: 97 16 86 53

Silje Øvrebø Foyn
Har ansvar for kommunane Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal
Send e-post til Silje Øvrebø Foyn
Telefon: 96 94 28 34

Heidi Handeland
Har ansvar for kommunane Stord, Fitjar, Tysnes, Ullensvang
Send e-post til Heidi Handeland
Telefon: 48 18 95 25

Heidi Joki
Har ansvar for kommunane Øygarden, Bergen (Laksevåg, Årstad og Arna)
Send e-post til Heidi Joki
Telefon: 45 72 88 83

Tore Slinning
Har ansvar for kommunane Bømlo, Eidfjord, Etne, Sveio
Send e-post til Tore Slinning
Telefon: 48 99 49 10

Robert Stormark
Særleg ansvar for skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminne.
Har ansvar for kommunane Modalen, Masfjorden
Send e-post til Robert Stormark
Telefon: 40 47 88 98

Birgit Tansøy
Har ansvar for kommunane Bremanger, Kinn, Sunnfjord, Stryn
Send e-post til Birgit Tansøy
Telefon: 90 98 40 22

Henriette Maria Hop Wendelbo
Har ansvar for kommunane Askøy, Bergen (Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen)
Send e-post til Henriette Maria Hop Wendelbo 
Telefon: 41 53 07 14

Sigrun Wølstad
Har ansvar for kommunane Alver, Austrheim, Bergen (Bergenhus og Åsane)
Send e-post til Sigrun Wølstad
Telefon: 96 94 45 35

Eva Moberg er fagleiar for museum, fartøyvern og bygningsvern.
Send e-post til Eva Moberg
90 59 14 52

Tor Andreas Titlestad har ansvar for utviklingsarbeid og verdiskapingsprosjekt knytt til kulturarv.

Send e-post til Tor Andreas Titlestad
92 06 84 54

Bygningsvern

Roald Landøy
Send e-post til Roald Landøy
48 99 49 15

Øystein Monsen
Send e-post til Øystein Monsen
48 99 49 20

Hallvard Trohaug
Send e-post til Hallvard Trohaug
94 01 39 58

Stig Andreas Nordrumshaugen
Send e-post til Stig Andreas Nordrumshaugen
99 56 71 94

Fartøyvern

Ann Kristin (Tina) Kjerland
Send e-post til Ann Kristin (Tina) Kjerland
47 79 28 55

Verdsarv og nyare tids kulturminne

Arlen Synnøve Bidne
Send e-post til Arlen Synnøve Bidne
41 53 09 34

Erlend Hofstad
Send e-post til Erlend Hofstad
48 99 49 16

Ole Vegard Skauge
Send e-post til Ole Vegard Skauge
99 29 18 27

Berit Vik
Send e-post til Berit Vik
41 32 10 36

Glenn Heine Orkelbog er fagleiar for feltarkeologi i Vestland fylkeskommune.
Send e-post til Glenn Heine Orkelbog
Telefon: 41 53 06 12

Feltarkeologane i Vestland fylkeskommune

Eivind Magnus Færøy Krag
Send e-post til Eivind Magnus Færøy Krag

Ragnhild Egeland Torp
Send e-post til Ragnhild Egeland Torp
Telefon: 48 25 55 91

Andrea Skrede
Send e-post til Andrea Skrede
Telefon: 96 94 28 33

Isabel Furesund Berge
Send e-post til Isabel Furesund Berge
Telefon: 48 13 67 43

Lars Jølle Berge
Send e-post til Lars Jølle Berge
Telefon: 90 67 78 43