Lokalhistoriske artiklar

"Lokalhistoriske artiklar" er ein bibliografisk database der det er registrert lokalhistorisk litteratur frå tidlegare Sogn og Fjordane utgitt i perioden frå 1865 og fram til 2021.

Veldig mange av kommunane har sogelag som gir ut lokale blad, men det kan ofte vere vanskeleg å finne tilbake til kva som er omskrive og kvar artiklane har stått. 

I databasen Lokalhistoriske artiklar Sogn og Fjordane er det registrert vel 24 000 artiklar frå lokalhistoriske tidsskrift, årbøker, sogeskrift, julehefte, artikkelsamlingar mm. I tillegg kjem artiklar av lokalhistorisk interesse henta frå diverse tidsskrift og bøker.

Nokre av artiklane er i databasen lenka til fulltekstversjonar av tidsskrifta, slik at brukarane kan klikke seg inn og lese artikkelen.

Artikkel om utviklinga av lokalhistoriske årbøker

Jan Anders Timberlid har, etter oppdrag frå tidl. Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, sett på utviklinga av lokalhistoriske årbøker i Sogn og Fjordane. 

I oversikta er det markert kva tidsskrift som er digitaliserte, stort sett av Nasjonalbiblioteket. Desse kan søkjast opp i Nasjonalbiblioteket sin fulltekstdatabase.

I artikkelbasen er det gjort direkte koplingar frå informasjonen om artiklane til fulltekstversjonar.

Tittel ISSN Årgang / nummer Fulltekst
Are tie : sogeskrift frå Lærdal 2535-4795 Årg. 1, 2017 - årg. 4, 2020  
Balestrand : gard og grend : sogeskrift 0802-4839 Hefte 1, 1973 ; Hefte 2,  1974 ; Hefte 3, 1976  
Balestrendingen 2535-289X Årg. 1, 2016- årg. 4, 2019  
Bergen turlag. Årbok. 0807-3783 1921, 1925-1928, 1933, 1939, 1952  
Bjørgvin : kyrkjehistorisk årbok 0807-4941 1969-1976, 1981/82-1984, 1987-1996/97  
Bjørgvin : årbok for Bjørgvin bispedøme 0807-4933 1950-1953, 1955, 1958-1965  
Dar breadn kalva 1504-3916 1997-2019  
Fjaler 1501-0422 Årg. 1, 1998 - årg. 20, 2017  
Flora-minne 1502-8925 Hefte 1, 2001 - hefte 20, 2020  
Fortidsminneforeningen. Aarsberetning/Årbok   1865, 1867-1869, 1870-1871, 1873, 1875-1901, 1903-1908, 1909-1910, 1911-1964  
Førde historieskrift (Framhald av: Sogeblad for Førde) 1890-9523 2008-2020  
Gamalt frå Bremanger   1981  
Gamalt frå Leikanger herad   1977 Ja
Glimt frå Gulen : kultursogeskrift 0805-228X Hefte 1, 1992 ; Hefte 2,  1994 ; Hefte 3, 1998 ; Hefte 4, 2000  
Historisk årsskrift. Hornindal 0802-7501 Nr 1, 1985 - nr 14, 1998 ; Nr 15, 2000 - nr 33, 2018  
Jakob Sande 0806-279X 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 1998
Jol i Sogn 1500-2128 Årg. 1, 1930 - årg. 4, 1933 ; Årg. 5, 1935 ; Årg. 8, 1938 - årg. 9, 1939 ; 1947 - 2001 ; 2008 - 2010 ; 2012 - 2018  

Jul i Nordfjord

0803-1193 1936 ; 1940 -1942 ; 1945 - 1946 ; 1952 ; 1956 - 1960 ; 1962 - 2019 Alle nummer (minus 1936, 1940, 1952, 1956, 1959, 1962)
Jul i Sunnfjord 0803-1185 Årg. 1, 1926 - årg. 12, 1938 ; Årg. 13, 1942 ; Årg. 14, 1946 - årg. 82, 2014 ; Årg. 83, 2018 - årg. 85, 2020 Alle nummer (minus 1926)
Jul i Årdal   1957, 1958, 1960  
Jølst 0801-9592 Årg. 1, 1984 - årg. 30, 2013 ; Årg. 31, 2016 - årg. 35, 2020 1984-2013; 2016-2019
Kjelda 0803-9682 Årg. 1, 1992 - årg. 29, nr 2, 2020 Årg. 1, 1992 - årg. 25, 2016

Kjenn ditt land

  1926, 1936, 1937  
Ljøren
1502-9689 Årg. 1, 1999 - årg. 21, 2019 Årg. 1, 1999 - årg. 18, 2016
Luster lokalhistorisk årbok 0805-0651 Nr 1, 1994 ; Nr 2, 1995 ; Nr 3, 1996/1997 ; Nr 4, 2000 ; Nr 5, 2002 ; Nr 6, 2011 ; Nr 7, 2016  
Nordfjordlagets aarbok   1920, 1922-1945/1947  
Norsk folkekultur 1500-8940 1915-1935  
Norsk aarbok 1501-1267 1920, 1923-1939  
Norske Bygder. Sogn.   (4. band)  
Norveg 0029-3601 1951-1965, 1968-1970, 1973-1990, 1993, nr. 1,1995, nr.2, 1996-1997, 1999, 2000-2001  
Pridlao 0805-231X Årg. 1, 1984 - årg. 34, 2017 Årg. 6, 1989 ; Årg. 8, 1991 - årg. 20, 2003 ; Årg. 24, 2007 - årg. 32, 2015
På Flua : årbok for Brekke sogelag 1892-3259 2010-2017  
Segn og soga
Fulltekst
  1983  
Skrifter. [Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme] 0807-4895 1946-1947, 1949  
So han sa - 1502-4644 Årg. 1, 2000 - årg. 21, 2020  
Sogeblad frå Førde kommune (Framhald i: Førde historieskrift) 0801-101X Hefte 1, 1983 - hefte 25, 2007  
Sogehefte for Askvoll kommune (Framhald av: Sogeskrift for Askvoll kommune) 1502-4954 Nr 13, 2000 - nr 17, 2004 ; Nr 18, 2013 - nr 25, 2020 Nr 13, 2000
Sogehefte for Gaular (Framhald av: Sogeskrift for Gaular) 1893-2657 2011-2018  
Sogeskrift (Framhald av: Sogeskrift for Naustdal)

0803-3889 (-2018)
2535-6844 (2019-)

Årg. 24, 2015 - årg. 29, 2020  
Sogeskrift for Askvoll kommune (Framhald i: Sogehefte for Askvoll kommune) 0333-3051  Nr 1, 1981 ; Nr 2, 1984 ; Nr 3, 1990 ; Nr 4, 1992 - nr 12, 1999 Hefte 1, 1981 - hefte 5, 1993 ; Hefte 7, 1994 - hefte 12, 1999
Sogeskrift for Eid 1500-6824 Årg. 1, 1994 - årg. 11, 2004/2005 ; Årg. 12, 2008 ; Årg. 13, 2010 - årg. 21, 2018  
Sogeskrift for Gaular (Framhald i: Sogehefte for Gaular) 1893-2649 2009- 2010  
Sogeskrift for Naustdal (Framhald i: Sogeskrift) 0803-3889 Årg. 1, 1990 - årg. 23, 2014  
Sogeskrift frå Hyllestad 0802-6041 Hefte 1, 1976 - hefte 3, 1978 ; Hefte 4, 1980 ; Hefte 5, 1987 ; Hefte 6, 2000 - hefte 26, 2020 Hefte 1, 1976 -  hefte 24, 2018
Sogn og Fjordane Magasin 0333-2926 1981-1989  
Sogndal : heimbygdi vår : årbok 0802-6068  Nr 1, 1921 ; Nr 2, 1923 ; Nr 3, 1926 ; Nr 4, 1932 ; Nr 5, 1933 ; Nr 6, 1935 ; Nr 7, 1938 ; Nr 8, 1940 ; Nr 9, 1941 ; Nr 10, 1948 ; Nr 11, 1974  
Solund sogeskrift 1502-9158 Årg. 1, 2001 - årg. 16, 2016-2018  
Stryn historielag (Framhald i: Årsskrift. Stryn historielag) 0804-6050 Årg. 1, 1991 - årg. 3, 1993  
Sunnfjord : tidskrift um Sunnfjord-soga   1919, 1921, 1922 1919, 1921, 1922
Systrendingen 1501-7257 Årg. 1, 1993 - årg. 26, nr 2, 2019  
Søkelys på Sogn og Fjordane 0800-0115

1982-1989

 
Tidsskrift for sogelaget i Selje og Stad   Årg. 1, 2017-  

Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn (Framhald i: Årbok for Sogn)

0800-0905 Nr 1, 1910 ; Nr 2, 1912 ; Nr 3, 1915 ; Nr 4, 1920 ; Nr 5, 1921 ; Nr 6, 1924 ; Nr 7, 1929 ; Nr 8, 1932 ; Nr 9, 1934 ; Nr 10, 1939 ; Nr 11, 1944 ; Nr 12, 1947 ; Nr 13, 1948 ; Nr 14, 1950 ; Nr 15, 1952 ; Nr 16, 1953 ; Nr 17, 1955 ; Nr 18, 1956 ; Nr 19, 1958 ; Nr 20, 1961 ; Nr 21, 1964 ; Nr 22, 1968 ; Nr 23, 1970 ; Nr 24, 1973 ; Nr 25, 1976 ; Nr 26, 1978 ; Nr 27, 1981 Nr 1, 1910 - nr 4, 1920 ; Nr 6, 1924 ; Nr 22, 1968 - nr 27, 1981
Ung-Norig 1894-4450  1918-1921  
Vestnorsk reiseliv 0809-0564 1994-1999  
Årbok for Nordfjord 0400-2296 Årg. 1, 1951 - årg. 3, 1953 ; Årg. 4, 1959 ; Årg. 5, 1961 ; Årg. 6, 1963 ; Årg. 7, 1965 ; Årg. 8, 1967 ; Årg. 9, 1969 ; Årg. 10, 1971 ; Årg. 11, 1973 ; Årg. 12, 1975 ; Årg. 13, 1977 ; Årg. 14, 1979 ; Årg. 15, 1981 - årg. 54, 2020 Årg. 1, 1951 - årg. 5, 1961 ; Årg. 7, 1965 -årg. 50, 2016
Årbok for Sogn (Framhald av: Tidsskrift utgitt av Historielaget for Sogn)  0800-0891 Nr 28, 1982 - nr. 64, 2018 Nr 28, 1982 - nr 32, 1986 ; Nr 34, 1988 - nr 63, 2017
Årbok for Årdal sogelag 0400-2318  Nr 1, 1950 ; Nr 2, 1952 ; Nr 3, 1958  
Årbok Høyanger 1893-2061 Nr 1, 2011 - nr 10, 2020  
Årbok. Stryn historielag (Framhald av: Årsskrift. Stryn historielag) 1892-2260 Årg. 20, 2010 - årg. 29, 2019  
Årbok. Vik historielag 1500-6182 1994-2002  
Årbok. Vågsøy historielag 1894-0072  2012-2018  
Årdal før og no 0805-2875 Nummer 1, 1992  - nummer 55, 2020  
Årsskrift. Stryn Historielag (Framhald av: Stryn historielag. Framhald i: Årbok. Stryn historielag) 0806-7767 Årg. 4, 1994 - årg. 19, 2009 Årg. 4, 1994 - årg. 19, 2009