Kontakt oss for råd om og hjelp til bibliotekutvikling

Vi har kompetanse på utvikling av folke- og skulebibliotek, og administrerer fleire fellestenester for biblioteka. Ta kontakt om du lurer på noko, ønskjer råd eller at vi skal delta på eit møte om bibliotekutvikling i kommunen.

Oversikt over kontaktpersonar og ansvarsområde

Namn og tittel Særlege ansvarsområde Kontakt
Elin Golten
leiar
Fagleg leiar av eining bibliotekutvikling. Rådgjeving. Tlf. 47 23 73 15
Send e-post
Sigrid Furnes
seniorrådgjevar
Aktualisering/samlingsutvikling, bibliotekturnear, biblioteklokale, meirope, Leseknappen, dagsturhytta/nynorske turbibliotek, lokalhistorie Tlf. 90 97 39 41
Send e-post
Lena Jensen Glesnes
seniorrådgjevar
Digital formidling og samhandling,  biblioteksamarbeid, prosjekt Å Vestland, Vestland - nye og revitaliserte samarbeid i eit nytt fylke, nettstadarbeid, sosiale medium Tlf. 92 05 28 59
Send e-post
Siv Merethe Hatlem
seniorrådgjevar
Prosjekt Formidlingskompetanse i folkebibliotek, digital formidling og samhandling, litteraturformidling barn/unge, nettsidearbeid, dagsturhytta/nynorske turbibliotek Tlf. 57 63 79 52
Send e-post

Siri Ingvaldsen
seniorrådgjevar

Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek, Formidlingskompetanse i folkebibliotek - For dei minste, skulebibliotek, inkludering

Tlf. 90 78 98 28
Send e-post
Anja Angelskår Mjelde
seniorrådgjevar
Biblioteksamarbeid, prosjekt Å Vestland, Vestland - nye og revitaliserte samarbeid i eit nytt fylke, nettsidearbeid, prosjektrådgjeving/søknadsmidlar, bibliotekstatistikk, biblioteklokale, meirope Tlf. 57 63 79 57
Send e-post
Astrid Sundset Moe
rådgjevar
Spel og spelformidling, klassesett, integrering/inkludering, digital samhandling, Sommarles, Leser søker bok, grunnskulebibliotek, dagsturhytta/nynorske turbibliotek Tlf. 57 63 79 53
Send e-post
Anne Haugen Pihl
seniorrådgjevar
Prosjekt Kortreist kunnskap i kombinasjonsbibliotek, formidling, digitale tenester, e-bøker, aktualisering/samlingsutvikling, bibliotekturnear Tlf. 48 99 12 42
Send e-post
Kari Skibenes
seniorrådgjevar
Digitale tenester, e-bøker, bibliotektransport, lånesamarbeid, nettsidearbeid, bibliotekstatistikk Tlf. 57 67 64 12
Send e-post
Helge Skurtveit
seniorrådgjevar
Litteraturformidling, lesestimulering, Shared reading, Forfattarar frå Sogn og Fjordane/Vestland Tlf. 95 92 21 19
Send e-post
Anne Marit Ytterbø
konsulent
Klassesett, aktualisering/samlingsutvikling, Forfattarar frå Sogn og Fjordane/Vestland Tlf. 57 63 79 55
Send e-post