Dagsturhytter med nynorske turbibliotek

Prosjektet «Dagsturhytter med nynorske turbibliotek» er eit folkehelse- og trivselsprosjekt som har vore ein eineståande suksess i tidlegare Sogn og Fjordane fylke.

26 kommunar fekk reist kvar si dagsturhytte med eit nynorsk turbibliotek i perioden 2018-2019. Dagsturhyttene med nynorske turbibliotek i Sogn og Fjordane skal snart få selskap av 31 dagsturhytter i Hordaland, og samla vert 56 like dagsturhytter spreidd utover heile Vestland fylke.

Alle dagsturhyttene har eit nynorsk turbibliotek med freistande bøker som kan brukast på hytta. Lesing er eit helsefremjande tiltak, og etablering av nynorske turbibliotek i dagsturhyttene styrkar folkehelseperspektivet i prosjektet. Bøkene skal stimulere til lesing og gjere nynorsk barnelitteratur kjent og tilgjengeleg for fleire. Det er biblioteka i kvar kommune som har ansvar for turbiblioteket i si hytte, som forsyner det med bøker og held samlinga ved like.

Bibliotekutvikling vil kalle inn alle kommunane som får hytte til eit felles møte for å snakkar om erfaringar frå dagsturhytteprosjektet og turbiblioteka på hyttene basert på erfaringar frå Sogn og Fjordane.

26. november blir prosjektet presentert på Haakon Nyhuus-seminaret på Nasjonalbiblioteket.