Bibliotekturnéar

Er du tilsette i eit bibliotek i Vestland og har eit kurs- eller turnéønskje? Vi organiserer og koordinerer turnear til biblioteka for å hjelpe dei til å vere uavhengige møteplassar og arenaer for offentleg samtale og debatt.

Biblioteka skal stå fram som aktørar og leverandørar av gode og kvalitetssikra arrangement, debattar og anna kulturell verksemd i lokalsamfunna.

Ut frå tilgjengelege ressursar organiserer vi og støttar turnear i biblioteka. Vi arbeider enten som produsent eller turneplanlegger.

I samarbeid med biblioteka, eller på initiativ frå utøvarar, finn vi gode tilbydarar innan eit breitt spekter av uttrykk. Vi tek utgangspunkt i aktuelle tema som rører seg i samfunnet/tida og skapar gode debattar og samtaler.

Dette kan vi hjelpe med

Vi bidreg med fornuftig turneplanlegging, og vi har i mange tilfelle kontakt med utøvar om praktisk gjennomføring, bestilling av fly og hotell, kontraktar med utøvar, marknadsføringsmateriell og evaluering av arrangementa.

Turnear 2022

Sigri Sandberg rodde Sognefjorden sommaren 2021. Turen resulterte i boka: «Ro: Om Sognefjorden og ein lang rotur heim».

Mannen, venninner og mor hennar er med på ulike strekk. Ferda startar ytst i havet, i Gulen der ho budde som lita, og går innover mot Luster og garden der ho delvis bur no. Undervegs fortel ho om korleis fjorden vart til, om vind og straumar og livet over og under vatn.  Det vert bølgjer og dramatikk, men også blikstilt hav.

I ei uroleg verd lengtar forfattaren etter ro og å finne heim. Finn ho det ho er på jakt etter? I ein samtale får vi svar på dette og korleis Sigri opplevde å ro verdas lengste farbare fjord i ein gamal oselvar.

Sigri Sandberg har lang erfaring som journalist og er forfattar av fleire bøker. Ho skriv ofte om menneske i naturen.  

Arrangementet er i samarbeid med Vestland fylkeskommune.

Turneliste

Onsdag 5. okt. kl. 18:00 – Austevoll biibliotek
Torsdag 6. okt. kl. 19:00 – Stryn bibliotek
Måndag 17. okt. kl. 18:00 – Kvinnherad bibliotek
Tysdag 18. okt. kl. 13:00 – Bømlo folkebibliotek
Onsdag 19. okt. kl. 19:00 – Etne bibliotek
Torsdag 20. okt. kl. 18:00 – Eidfjord, Vøringfoss hotell
Onsdag 2. nov. kl. 19:00 – Alver, Manger bibliotek

I år er det 50 år sidan homofili  vart avkriminalisert  

«Kampen» er forteljinga om Andreas på 11 år som blir forelska i den nye guten på bygda. Historia skildrar utfordringane han møter og korleis han lærer å akseptere seg sjølv.

Framsyninga tek utgangpunkt i boka av same namn, og handlar om sklitaklingar og hjartebank, venskap, kjærleik og sjalusi. Debutant Geir Egil Eiksund har skrive ei viktig barnebok om skeiv kjærleik på bygda

Publikum møter Geir Egil Eiksund (forfattaren) som les og fortel frå boka.

Undervegs framfører musikar Henrik Koppen elektronisk musikk og spelar av lydeffektar og lydkulisser i møte med teksten. Samla blir det ei form for live høyrespel.

Eiksund og Koppen har liknande erfaringar som Andreas i boka, og deler nokre personlege minne for å normalisere og ufarleggjere tematikken.

Arrangementet er i samarbeid med Nynorsk kultursentrum, Folkeakademiet Hordaland og Vestland fylkeskommune.

Turneliste

Tysdag 4. oktober, Vaksdal bibliotek, kl. 10:00
Tysdag 4. oktober, Samnanger bibliotek, kl. 12:30
Tysdag 4. oktober, Sveio bibliotek, kl. 18:00
Onsdag 5. oktober, Granvin bibliotek - Kulturbanken, kl. 10:00
Onsdag 5. oktober, Eidfjord, Lægreid skule, kl. 13:00
Torsdag 6. oktober, Vik folkebibliotek, kl. 12:00

 

I år er det 50 år sidan homofili vart avkriminalisert i Noreg. Dette vert markert nasjonalt med «Skeivt kulturår» gjennom heile 2022.

Hanne Marie Johansen er tilsett ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) og Universitetet i Bergen. Ho gav ut fagboka "Skeive linjer i norsk historie. Frå norrøn tid til i dag" i 2019. Boka vart til som resultat av manglande historiefagleg litteratur på feltet, og omhandlar utviklinga frå usynleggjering og straffeforfølging til psykiatrisk behandling og vidare til likestilling i vår tid.

Johansen vil snakka om skeive i by- og bygdehistoria, om inkludering og ekskludering, og litt om bakgrunnen for avkriminaliseringa i 1972.

Arrangementet er i samarbeid med Nynorsk kultursentrum, Folkeakademiet Hordaland og Vestland fylkeskommune.

Turneliste

Onsdag 5. oktober, kl. 19:00 – Samnanger bibliotek
Tysdag 18. oktober, kl. 19:00 – Voss bibliotek
Torsdag 3. november, kl. 12:30 – Eidfjord, Lægreid skule
Torsdag 10. november, kl. 18:00 – Øygarden, Straume bibliotek
Måndag 17. november, kl. 17:30 – Bjørnafjorden, Hovudbiblioteket Os

Storemonster og Veslemonster er bestevener. Dei har det alltid kjekt i lag. Men ein dag, då Storemonster vil leike, kan ikkje Veslemonster, for Raggmonster er på besøk. Det er ikkje noko moro å leike aleine. Skal tru om dei kan leike saman alle tre?

I denne vesle figurteaterframsyninga om kor vanskeleg det er å vere tre, møter vi Adele Duus i alle rollane.

Framsyninga varar i om lag 30 minutt, og passar for heile familien, frå 3 år og oppover.

Monsterbesøk byggjer på den nynorske biletboka med same namn av Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal og Kalle Güettler, omsett av Tove Bakke. Denne boka er den femte i den populære serien som forfattartrioen frå Island står bak.

Framsyninga er produsert av Adele Duus med støtte frå folkeakademia i Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestland fylkeskommune. 

Turneliste

Lørdag 29. jan - Øygarden
Søndag 30. jan - Alver
Fredag 18. feb - Stord
Fredag 18. feb - Fitjar
Lørdag 19. feb - Kvinnherad
Søndag 20. feb - Tysnes
Torsdag 10. mars - Lærdal
Fredag 11. mars - Sogndal
Lørdag 12. mars - Luster
Søndag 13. mars - Årdal
Torsdag 12. mai - Fjaler
Fredag 13. mai - Fedje
Søndag 15. mai - Etne
Torsdag 19. mai - Samnanger