Søk og bestill klassesett

Vi har eit godt utval klassesett som vi låner ut til skulane.

Du kan finne klassesett via fritt søk i databasane, eller via kategoriane under. 

1.-3. klasse 4.-5. klasse 6.-7. klasse 8.-10. klasse

Nynorsk

Nynorsk 

Nynorsk 

Nynorsk

Bokmål

Bokmål

Bokmål 

Bokmål 

Engelsk 

Engelsk 

Engelsk

Engelsk 

Lett å lese

Lett å lese

Lett å lese 

Lett å lese

 

Finn boka i katalogen:

 • Klikk på «Sjekk ledig». Ved bestilling er det viktig å sjå kor mange bøker som er ledige.
 • Klikk på «Bestill klassesett». Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mogleg. 
 • Vi brukar vanlegvis 2-4 dagar på å ekspedere ei bestilling, men i periodar kan det ta lenger tid. Vi oppmodar om å ta direkte kontakt om du ikkje har høyrt frå oss innan ei veke etter bestilling.

Om bøkene er utlånte/reserverte:

 • Vil vi sette skulen på venteliste og gi beskjed til lærar om når ein kan vente å få klassesettet. OBS: Det kan vere venteliste på bøkene, då vil det stå «Reservering(ar): ...» under fana «Sjekk ledig».
 • Du kan bestille/reservere bøkene til ein bestemt dato – gi beskjed i kommentarfeltet!
 • Er berre nokre av bøkene du vil låne ledige? Gi beskjed i kommentarfeltet om du vil ha dei ledige bøkene tilsendt med det same og resten seinare.
 • Vi sender melding når klassesettet er sendt frå oss.
 • Bøkene blir sendt kostnadsfritt til næraste folkebibliotek i Vestland  (hovudbiblioteket). Skulen må sjølv hente og returnere bøkene til folkebiblioteket, som tek seg av vidaresending til fylkesbiblioteket (Bibliotekutvikling Vestland, Førde, 2140000).
 • Vi brukar vanlegvis 2-4 dagar på å ekspedere ei bestilling, men i periodar kan det ta lenger tid. Vi oppmodar om å ta direkte kontakt om du ikkje har høyrt frå oss innan ei veke etter bestilling.

Registrering av lån:

Lånetid:

 • Standard lånetid er 4 veker.
 • Lån kan fornyast om det ikkje er venteliste. Vil ein annan lærar også låne bøkene? Ta kontakt med fylkesbiblioteket.
 • Alle bøkene skal vere leverte når skuleåret er slutt.

Sein levering, purring og erstatning:

 • Dersom bøker manglar ved retur av klassesett, sender vi ut påminning om levering (purring). Ved to purringar utan at bøker er returnert, sender vi erstatningskrav for tapt bok på kr 300.  
 • Skulen er ansvarleg for erstatning av tapte og øydelagde bøker, ikkje den enkelte lærar eller elev.
 • OBS: om bøkene kjem til rette etter at rekning er sendt, må bøkene likevel erstattast. Bøkene reknast då som skulens eigedom.
 • Er det skade på bøkene eller stemmer ikkje tal på bøker når du mottek klassesettet – ta kontakt med Anne Marit Ytterbø (tlf. 57 63 79 55) eller Astrid Sundset Moe (tlf. 57 63 79 53).

Vi oppmodar biblioteka til å lage utstillingar og bestille inn aktuelle bøker i samband med DKS-turnear, og å invitere til forfattarbesøk i biblioteket. Mange utøvarar er interesserte i å delta på kveldsarrangement i regi av biblioteket når dei elles har andre oppdrag på dagtid i nærområdet.