Kurs og arrangement

Kurs, seminar, verkstader og konferansar er verdifulle arenaer for fagleg påfyll, samtidig som det bidreg til eit regionalt bibliotekmiljø. Vi arrangerer kvart år ulike kurs og samlingar for å heve kompetansen til dei bibliotektilsette i fylket.

Planlagde kurs og arrangement vert publisert i kalenderen, og i tillegg vert det sendt ut invitasjon med påmelding og detaljar om innhald. Lista vil bli løpande oppdatert, og dato, program og påmeldingsinformasjon til dei enkelte arrangementa vil bli lagt til når det er klart. Sjå nedst på sida for gjennomførte kurs/arrangement.

Haust 2022

Desember

Vår 2023

Januar

 • Biblioteka i vinden – kurs i digital marknadsføring (Førde)
  19. januar. Førde
 • Webinar om IFLA/UNESCOs folkebibliotekmanifest 2022
  Samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, Regionbibliotek Västernorrland og Landskrona bibliotek gjennom IFLA Public Library Section.
  20. januar kl. 10–12. IFLA Zoom.
 • Biblioteket som kunnskapsaktør
  Kva vil det seie for eit bibliotek å vere ein kunnskapsaktør, og kva slags verktøy og kompetanse treng vi i biblioteka i Vestland for å få det til?
  26. januar i Bergen og 27. januar i Førde.

Juni

 • Bibliotekdagane
  5.-6. juni. Balestrand 

Førebels ikkje tidfesta

 • Turbiblioteket i dagsturhytta
  Oppfølgingsmøte med erfaringsdeling
  Digitalt

Sjå også nasjonal arrangementsoversikt på bibliotekutvikling.no

Tidlegare kurs og arrangement

August

September

 • Nasjonalbiblioteket sine formidlingsmidlar - spørsmål og svar
  Digitalt
  Nasjonalbiblioteket lyser ut midlar til aktiv formidling, og har 20. september møte om korleis du skriv ein god søknad. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller treng hjelp til søknaden.
 • Kurs i spel og spelformidling i biblioteket
  30. september. Voss kulturhus
  Bibliotekutvikling Vestland inviterer til kurs i regi av Bibliogames, som har lang erfaring med spelformidling og spel i bibliotek. På kurset får du ny kunnskap om spel og korleis spel kan få ein plass i ditt bibliotek.

Oktober

 • Kurs i litterær samtaleleiing
  3. og 4. oktober. Førde og Bergen
  Målet med kurset er å gjere deltakarane tryggare på intervjusituasjonen.
 • Spelformidlingsdag 
  Bli kjent med fleire av spela som er tilgjengeleg på innkjøpsordninga, og korleis dei kan bli brukt i og av biblioteket og bibliotekbrukarar.
  Utsett til over nyttår
 • Nettsideopplæring
  Kurs i redigering av nettsider (løysing frå Mediebruket)
  24. og 28. oktober. Digitalt
 • IBBY – Årets bøker for barn og unge (Bergen)
  31. oktober. Bergen

November

 

Januar

 • Hyllebygging i Bookbites
  13. januar kl. 13-14 / 17. januar kl. 10-11. Digitalt
 • Erasmus+ informasjonsmøte
  20. januar, kl. 9-10. Digitalt
  Korleis du kan bli med på Erasmus+-programmet for bibliotek i 2022-2023? Kva moglegheiter gir dette for å bli med på jobbskugging/hospitering i bibliotek og deltaking på kurs og konferansar i EU-land?
 • Pedagogisk spelformidling
  28. januar, kl. 9-11.30. Digitalt
  Kva kan eit spel kan vere, kvifor og korleis bruke spel i læring og om digital samspeling.
 • Ope prosjektkontor
  19. januar, kl.14-15. Digitalt
  Vi møtes rett etter Nasjonalbibliotekets nettseminar om utviklingsmidlar/prosjektarbeid, for å lufte idear, få råd og innspel og kanskje finne samarbeidspartnarar. 
  Lenke til møte er sendt ut på e-post/ligg i Teams.
 • Ope statistikkontor
  27. januar kl. 13-14, og 28. januar kl. 9-10. Digitalt. 
  Lurar du på noko når det gjeld statistikkinnleveringa? Stikk innom vårt digitale statistikkontor og still spørsmål. 
  Lenke til møta blir sendt ut på e-post/ligg i Teams.
 • Møte om biblioteksamarbeid
  Digtalt, veke 4 og 5 
  Vi inviterer bibliotektilsette til møte med informasjon og samtale rundt utvikling av biblioteksamarbeid i fylket. Møta er del av prosjektet "Å Vestland, Vestland".

Februar

Mars

 • Lokalhistorisk webinar
  17. mars, kl. 10-13.30. Digitalt
  Tema: Kva kan du fortelje? – Lokal medverknad i kjeldearbeid. Samarbeid med fylkesarkivet.
 • Møte om våre tilskotsordningar
  22. mars, kl. 9-9.45 og 10-11. Digitalt 
  Møte 1: Om tilskot til prosjekt og kompetanseheving 
  Møte 2: Om tilskot til arenautvikling 
  Møtelenke er sendt ut på e-post.

 April

Mai

Juni

 • 14. januar, Bergen
  Bokgilde - presentasjon av bøker frå 2019 som elles får lite merksemd
 • 28. mai, kl. 10-14
  Bibliotekdag 2020
  Bibliotekutvikling ønskjer velkommen til den digitale "Bibliotekdag 2020".
 • 14. september, kl. 10-11
  Digitalt møte: Søknad til aktiv formidling
  Velkomen til eit digitalt møte der vi snakkar om utlysinga frå Nasjonalbiblioteket.
 • 6. oktober, kl. 13-13.45
  Digital verkstad for Wordpress-nettstader 
  Tema: Biletbruk
 • 16. oktober, kl. 09.00-15.00 (digitalt)
  Kulturkonferansen i Vestland 2020
  Kulturkonferansen 2020 vert arrangert digitalt fredag 16. oktober. Konferansen har fått tittelen «Kulturens samfunnsbyggande kraft».
 • 27. oktober, kl. 13-13.45
  Digital verkstad for Wordpress-nettstader 
  Tema: Skrive for nett
 • 19. oktober-7. desember
  Grønare kvardag – korleis gjer vi det?
  Bibliotekutvikling Vestland inviterer saman med biblioteka til foredrag om ein grønare kvardag.
 • 25.-27. november (digital tilgang)
  IBBY - presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker 2020
  Vi inviterer til presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker i samarbeid med IBBY Norge.
 • 27. november, kl. 10-13.30
  Digital dag for lokalhistorieinteresserte
  Bibliotekutvikling Vestland og Fylkesarkivet i Vestland arrangerer ei samling med vekt på digitale kjelder for lokalhistorieinteresserte.
 • 1. desember kl. 13, 3. desember kl. 10 og 13
  Dialogmøte med biblioteka i Vestland (digitalt)
  Møte der vi samlar biblioteksjefane i grupper for å bli betre kjende og prate om det som står på og det som kjem. Invitasjonar er sende ut på e-post.
 • 8. desember, kl. 13-13.45
  Digital verkstad for Wordpress-nettstader 
  Tema: Tips og triks/praktiske døme
 • 11. desember, kl. 10-13.15 
  Inspirasjonssamling
  Vi inviterer til digital førjulssamling for bibliotektilsette i Vestland.