Kurs og arrangement

Kurs, seminar, verkstader og konferansar er verdifulle arenaer for fagleg påfyll, samtidig som det bidreg til eit regionalt bibliotekmiljø. Vi arrangerer kvart år ulike kurs og samlingar for å heve kompetansen til dei bibliotektilsette i fylket.

Planlagde kurs og arrangement vert publisert i kalenderen, og i tillegg vert det sendt ut invitasjon med påmelding og detaljar om innhald. Klikk på lenke for meir informasjon om program, påmelding osv. 

2022

 • Vår- og haustsemester 2022
  Nettstudium Aktiv formidling i folkebibliotek.
  Nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» blir tilbudt frå Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, etter initiativ frå fylkesbiblioteka i Noreg.
  Del 1 - Aktiv formidling (10 stp.) - våren 2022
  Del 2 - Digital formidling (10 stp.) - hausten 2022
  Søknadsfrist 1. desember.

Hausten 2021

Sjå også nasjonal arrangementsoversikt på bibliotekutvikling.no

Tidlegare kurs og arrangement

 • 14. januar, Bergen
  Bokgilde - presentasjon av bøker frå 2019 som elles får lite merksemd
 • 28. mai, kl. 10-14
  Bibliotekdag 2020
  Bibliotekutvikling ønskjer velkommen til den digitale "Bibliotekdag 2020".
 • 14. september, kl. 10-11
  Digitalt møte: Søknad til aktiv formidling
  Velkomen til eit digitalt møte der vi snakkar om utlysinga frå Nasjonalbiblioteket.
 • 6. oktober, kl. 13-13.45
  Digital verkstad for Wordpress-nettstader 
  Tema: Biletbruk
 • 16. oktober, kl. 09.00-15.00 (digitalt)
  Kulturkonferansen i Vestland 2020
  Kulturkonferansen 2020 vert arrangert digitalt fredag 16. oktober. Konferansen har fått tittelen «Kulturens samfunnsbyggande kraft».
 • 27. oktober, kl. 13-13.45
  Digital verkstad for Wordpress-nettstader 
  Tema: Skrive for nett
 • 19. oktober-7. desember
  Grønare kvardag – korleis gjer vi det?
  Bibliotekutvikling Vestland inviterer saman med biblioteka til foredrag om ein grønare kvardag.
 • 25.-27. november (digital tilgang)
  IBBY - presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker 2020
  Vi inviterer til presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker i samarbeid med IBBY Norge.
 • 27. november, kl. 10-13.30
  Digital dag for lokalhistorieinteresserte
  Bibliotekutvikling Vestland og Fylkesarkivet i Vestland arrangerer ei samling med vekt på digitale kjelder for lokalhistorieinteresserte.
 • 1. desember kl. 13, 3. desember kl. 10 og 13
  Dialogmøte med biblioteka i Vestland (digitalt)
  Møte der vi samlar biblioteksjefane i grupper for å bli betre kjende og prate om det som står på og det som kjem. Invitasjonar er sende ut på e-post.
 • 8. desember, kl. 13-13.45
  Digital verkstad for Wordpress-nettstader 
  Tema: Tips og triks/praktiske døme
 • 11. desember, kl. 10-13.15 
  Inspirasjonssamling
  Vi inviterer til digital førjulssamling for bibliotektilsette i Vestland.