Kurs og arrangement

Kurs, seminar, verkstader og konferansar er verdifulle arenaer for fagleg påfyll, samtidig som det bidreg til eit regionalt bibliotekmiljø. Vi arrangerer kvart år ulike kurs og samlingar for å heve kompetansen til dei bibliotektilsette i fylket.

Planlagde kurs og arrangement vert publisert i kalenderen, og i tillegg vert det sendt ut invitasjon med påmelding og detaljar om innhald. Lista vil bli løpande oppdatert, og dato, program og påmeldingsinformasjon til dei enkelte arrangementa vil bli lagt til når det er klart. Sjå nedst på sida for gjennomførte kurs/arrangement.

Haust 2023

August

September

Oktober

 • Norske dataspel i bibliotek
  5. oktober. Bergen
 • Jobbskugging Island Erasmus+
  15.-18. oktober
 • Fagprat
  Tema: Debatt i biblioteket. Målgruppe: Bibliotektilsette i Vestland.
  17. oktober, kl. 9-10. Digitalt
 • Digitalt påfyll
  Tema: Revidert nasjonal bibliotekstrategi
  12. oktober kl. 9-9.45. Digitalt
 • Teams-verkstader 
  Digitalt.
 • Søknadshjelp (knytt til søknadsfrist på midlar frå NB)
 • Prosjektarbeid/-leiing 
 • Digitalt påfyll
  Tema: Kulturfondstafetten
  26. oktober kl. 9-9.45. Digitalt

November

Desember

 • IBBY / Årets bøker til barn og ungdom
  8. desember. Digitalt/strøyming av programmet.

  Opptaket vert tilgjengeleg frå denne datoen og 3 veker framover.
  NB! du må melde deg på for å få lenke til opptak.

Tidlegare kurs og arrangement

Nedanfor ligg oversikt over kurs og arrangement som er gjennomført førre år og tidlegare dette året.

Januar

Februar

 • Digitalt påfyll
  Tema: Deichmans formidlingsplattform
  2. februar kl. 9-9.45. Digitalt
 • Ope statistikkontor
  Lurar du på noko når det gjeld statistikken som skal leverast til Nasjonalbiblioteket? Stikk innom det digitale statistikkontoret. Møtelenke ligg i Teams.
  9. februar kl. 9-10. Digitalt
 • Kom i gong med Teams
  Hovudfunksjonar som møte, kanalar, menyar, chat, innlegg, varsel og søk.
  Digitalt. Fleire datoar/tidspunkt å velje mellom
 • Digitalt påfyll
  Tema: Bibliotek24
  16. februar kl. 9-9.45

Mars

April

Mai

 • Digitalt påfyll
  Tema: ChildPress
  11. mai kl. 9-9.45. Digitalt.
 • Turbiblioteka i dagsturhyttene
  Vi tar ein prat om dagsturhyttene med det nynorske turbiblioteket. Er turbiblioteket i din kommune klar for å ta imot folk på tur?
  15. mai kl. 13-14. Digitalt 
 • Digitalt påfyll
  Tema: Avspark bibliotekkampanje - val 2023
  25. mai kl. 9-9.45. Digitalt.
 • Samhandling i Teams - del 2. Utsett - nye datoar kjem seinare
  For deg som har brukt det litt og ønskjer å lære meir om samhandling i møte og på plattforma. 
  Digitalt. 

Juni

Gjennomførte arrangement

August

September

 • Nasjonalbiblioteket sine formidlingsmidlar - spørsmål og svar
  Digitalt
  Nasjonalbiblioteket lyser ut midlar til aktiv formidling, og har 20. september møte om korleis du skriv ein god søknad. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller treng hjelp til søknaden.
 • Kurs i spel og spelformidling i biblioteket
  30. september. Voss kulturhus
  Bibliotekutvikling Vestland inviterer til kurs i regi av Bibliogames, som har lang erfaring med spelformidling og spel i bibliotek. På kurset får du ny kunnskap om spel og korleis spel kan få ein plass i ditt bibliotek.

Oktober

 • Kurs i litterær samtaleleiing
  3. og 4. oktober. Førde og Bergen
  Målet med kurset er å gjere deltakarane tryggare på intervjusituasjonen.
 • Spelformidlingsdag 
  Bli kjent med fleire av spela som er tilgjengeleg på innkjøpsordninga, og korleis dei kan bli brukt i og av biblioteket og bibliotekbrukarar.
  Utsett til over nyttår
 • Nettsideopplæring
  Kurs i redigering av nettsider (løysing frå Mediebruket)
  24. og 28. oktober. Digitalt
 • IBBY – Årets bøker for barn og unge (Bergen)
  31. oktober. Bergen

November

Desember

Januar

 • Hyllebygging i Bookbites
  13. januar kl. 13-14 / 17. januar kl. 10-11. Digitalt
 • Erasmus+ informasjonsmøte
  20. januar, kl. 9-10. Digitalt
  Korleis du kan bli med på Erasmus+-programmet for bibliotek i 2022-2023? Kva moglegheiter gir dette for å bli med på jobbskugging/hospitering i bibliotek og deltaking på kurs og konferansar i EU-land?
 • Pedagogisk spelformidling
  28. januar, kl. 9-11.30. Digitalt
  Kva kan eit spel kan vere, kvifor og korleis bruke spel i læring og om digital samspeling.
 • Ope prosjektkontor
  19. januar, kl.14-15. Digitalt
  Vi møtes rett etter Nasjonalbibliotekets nettseminar om utviklingsmidlar/prosjektarbeid, for å lufte idear, få råd og innspel og kanskje finne samarbeidspartnarar. 
  Lenke til møte er sendt ut på e-post/ligg i Teams.
 • Ope statistikkontor
  27. januar kl. 13-14, og 28. januar kl. 9-10. Digitalt. 
  Lurar du på noko når det gjeld statistikkinnleveringa? Stikk innom vårt digitale statistikkontor og still spørsmål. 
  Lenke til møta blir sendt ut på e-post/ligg i Teams.
 • Møte om biblioteksamarbeid
  Digtalt, veke 4 og 5 
  Vi inviterer bibliotektilsette til møte med informasjon og samtale rundt utvikling av biblioteksamarbeid i fylket. Møta er del av prosjektet "Å Vestland, Vestland".

Februar

Mars

 • Lokalhistorisk webinar
  17. mars, kl. 10-13.30. Digitalt
  Tema: Kva kan du fortelje? – Lokal medverknad i kjeldearbeid. Samarbeid med fylkesarkivet.
 • Møte om våre tilskotsordningar
  22. mars, kl. 9-9.45 og 10-11. Digitalt 
  Møte 1: Om tilskot til prosjekt og kompetanseheving 
  Møte 2: Om tilskot til arenautvikling 
  Møtelenke er sendt ut på e-post.

 April

Mai

Juni