Kurs og arrangement

Kurs, seminar, verkstader og konferansar er verdifulle arenaer for fagleg påfyll, samtidig som det bidreg til eit regionalt bibliotekmiljø. Vi arrangerer kvart år ulike kurs og samlingar for å heve kompetansen til dei bibliotektilsette i fylket.

Planlagde kurs og arrangement vert publisert i kalenderen, og i tillegg vert det sendt ut invitasjon med påmelding og detaljar om innhald. Lista vil bli løpande oppdatert, og dato, program og påmeldingsinformasjon til dei enkelte arrangementa vil bli lagt til når det er klart. Sjå nedst på sida for gjennomførte kurs/arrangement.

Haust 2024

August

 • Digitalt påfyll
  Tema: Lær deg å bruke bærekraftsbiblioteket
  29. august kl. 9-9.45. Digitalt

September

 • Diskusjonsforum for biblioteksjefar
  Tema kjem
  10. september kl. 9-10. Digitalt

Oktober

 • Fagprat for bibliotektilsette
  Tema kjem
  14. oktober kl. 9-10. Digitalt
 • Biblioteket som ressurs i skulen – erfaringskonferanse om skulebibliotek og kombinasjonsbibliotek
  30. oktober. Bergen

November

 • Ibby / Årets bøker til barn og ungdom
  7. november. Terminus, Bergen (det blir også eit digitalt arrangement, tilgjengeleg i tre veker frå 6. desember)
 • Fagprat for bibliotektilsette
  Tema kjem
  8. november kl. 9-10. Digitalt
 • Kurs i Lesarsørvis til barn
  Dette kurset gir deg dei verktøya du treng for å finne rett bok til rett barn, og bidra til å skape leselyst!
  Digital samling etterfølgd av fysisk samling i Bergen. Datoar kjem.

Desember

 • Diskusjonsforum for biblioteksjefar
  Tema kjem
  3. desember kl. 9-10. Digitalt

Tidlegare kurs og arrangement

Nedanfor ligg oversikt over kurs og arrangement som er gjennomført førre år og tidlegare dette året.

Januar

 • Kurs i Lesarsørvis til barn
  Dette kurset gir deg dei verktøya du treng for å finne rett bok til rett barn, og bidra til å skape leselyst! Kurset går over to samlingar, ei fysisk og ei digital. 
  10. januar 10-15 (fysisk i Førde) og 17. januar 9-12 (digital)
 • Introkurs for nye biblioteksjefar
  Introduksjonskurs for nye biblioteksjefar i Rogaland, Agder og Vestland, med ei generell oversikt over emne og tema som ein biblioteksjef bør vite noko om. 5 samlingar à 1,5 time.
  Januar og februar. Digitalt. 

Februar

 • Introkurs for nye biblioteksjefar
  Introduksjonskurs for nye biblioteksjefar i Rogaland, Agder og Vestland, med ei generell oversikt over emne og tema som ein biblioteksjef bør vite noko om. 5 samlingar à 1,5 time.
  Januar og februar. Digitalt. 
 • Open time om bibliotekstatistikken
  Er det noko du lurer på? Stikk innom og still spørsmål.
  Møtelenke er sendt ut, og ligg òg i statistikk-kanalen i Teams.
  8. februar, kl. 9-10. Digitalt
 • Fagprat - Om meirverdi ved å samarbeide.
  Elin Golten snakkar om å arbeide saman om felles interesser i eit praksisfellesskap. Invitasjon blir sendt ut og lagt i Teams. 
  9. februar, kl. 9-9.45. Digitalt
 • Open time om bibliotekstatistikken
  Er det noko du lurer på? Stikk innom og still spørsmål.
  Møtelenke er sendt ut, og ligg òg i statistikk-kanalen i Teams.
  12. februar, kl. 12.30-13.30. Digitalt
 • Se og les - konferanse om barne- og ungdomslitteratur
  Tema: GNIST- hva skaper gnister i litteraturen, i formidlingen og ikke minst i leseren? 
  12.-14. februar. Bergen
 • Informasjonsmøte om Vestland fylkeskommune sine tilskot for bibliotek
  Om tilskot til prosjekt og kompetanseheving og tilskot til arenautvikling
  21. februar kl. 13-13.45 og 13.45-14.30. Digitalt

Mars

 • Regionale samlingar om leselyst med dei minste
  Vi følgjer opp avsparksamlinga frå februar. Vi ser saman vidare på praksis, utvekslar erfaringar, og finn konkrete vegar for å løfte tilbodet og vise fram biblioteket som ein fagleg relevant og viktig aktør i arbeidet med lesing med dei yngste.
  6. mars kl. 10-15, Stord/Tysnes
  7. mars kl. 10-15, Bergen
  19. mars kl. 10-15, Skei
  20. mars kl. 10-15, Sogndal
 • Lågterskel datahjelp i biblioteket
  Informasjon er sendt ut på e-post og lagt i Teams.
  14. mars. Digitalt
  Kl. 09.00-10.00:
  KS Digihjelpen har gratis nettseminar om å tilby hjelp i grunnleggande digital kompetanse. Påmelding
  Kl. 10.15-11.15: Vi fortset med fagprat for bibliotektilsette i fylket om same tema.
 • Det bergenske bibliotekseminar
  Tema: Berekraft i bibliotek.
  15. mars kl. 10-15.30. Bergen.
 • Introkurs for nye biblioteksjefar
  Introduksjonskurs for nye biblioteksjefar i Rogaland, Agder og Vestland, med ei generell oversikt over emne og tema som ein biblioteksjef bør vite noko om. 5 samlingar à 1,5 time.
  Mars-mai. Digitalt.
 • Datahjelp i biblioteket - personvern og grensesetting
  Bli med på gratis seminar der vi ser på utfordringane rundt personvern når vi hjelper folk i biblioteket. 
  21. mars kl. 10-11. Digitalt

April

 • Lokalhistorisk dag - Kysten og demokratiutvikling
  Bli med på 
  9. april kl. 10-13.30. Digitalt
 • Prosjektsamling 
  Auk kompetansen på prosjektarbeid.
  Dag 1 -  Brukarmedverknad. Korleis jobbar vi med å involvere brukarane i utviklinga av bibliotektilbodet?
  Dag 2 - Prosjektleiing, kurs/workshop.
  10.-11. april. Norheimsund
 • Introkurs for nye biblioteksjefar
  Introduksjonskurs for nye biblioteksjefar i Rogaland, Agder og Vestland, med ei generell oversikt over emne og tema som ein biblioteksjef bør vite noko om. 5 samlingar à 1,5 time.
  Mars-mai. Digitalt. 
 • Sammen om lesekultur
  En konferanse for barnehager og bibliotek
  24. og 25. april. Trondheim 
 • Fagprat -  Treng du hjelp til å navigere i informasjonsjungelen? Vil du bli tryggare i rolla som kunnskapsformidlar? 
  Meir informasjon og møtelenke blir sendt ut og lagt i Teams.
  29. april, kl. 9-10. Digitalt

Mai

 • Introkurs for nye biblioteksjefar
  Introduksjonskurs for nye biblioteksjefar i Rogaland, Agder og Vestland, med ei generell oversikt over emne og tema som ein biblioteksjef bør vite noko om. 5 samlingar à 1,5 time.
  Mars-mai. Digitalt.

Juni

 • Bibliotekdagane
  Velkommen til bibliotekdagar på Voss, to dagar med variert fagleg innhald, kulturelle innslag og rom for sosialt samvær.
  4.-5. juni. Voss

August

September

Oktober

 • Norske dataspel i bibliotek
  5. oktober. Bergen
 • Jobbskugging Island Erasmus+
  15.-18. oktober
 • Fagprat
  Tema: Debatt i biblioteket. Målgruppe: Bibliotektilsette i Vestland.
  Invitasjon med møtelenke er sendt bibliotekleiarane, og blir lagt ut i Teams.
  17. oktober, kl. 9-10. Digitalt
 • Digitalt påfyll
  Tema: Revidert nasjonal bibliotekstrategi
  12. oktober kl. 9-9.45. Digitalt
 • Digitalt påfyll
  Tema: Kulturfondstafetten
  26. oktober kl. 9-9.45. Digitalt

November

 • Digitalt påfyll
  Tema: Startpakke for samskaping
  09. november kl. 9-9.45. Digitalt
 • IBBY / Årets bøker til barn og ungdom
  15. november, kl. 10-15.30. Bergen. 
 • Etter Balestrand - kor står vi og kor går vi med biblioteksamarbeid?
  Invitasjon med møtelenke er sendt i e-post, og er lagt ut i Teams.
  16. november, kl. 9-11. Digitalt
 • Fagprat

  Tema: Berekraft og gjenbruk
  Kommunane Etne, Alver og Sogndal deler erfaringar frå arrangement dei har hatt om dette temaet, om planlegging av arrangementa, samarbeid, gjennomføring og oppslutning. Invitasjon med møtelenke er sendt i e-post, og blir lagt ut i Teams.
  21. november, kl. 9-10. Digitalt

 • Digitalt påfyll
  Tema:  Biblioteket som historieforteller  
  23. november kl. 9-9.45. Digitalt

Desember

 • Teams-kurs
  Opplæring på ulike nivå.  Meld interesse her.
  Digitalt. Tidspunkt blir avtalt med deltakarane. 
 • Nye retningslinjer for fjernlån
  Vi ser på kva dette betyr for folkebiblioteka, og på felles tolking og praktisering. Representantar for Nasjonalbiblioteket, Høgskulen på Vestlandet og Universitetsbiblioteket i Bergen deltek også. 
  Invitasjon blir sendt ut. 
  1. desember kl. 10-12. Digitalt
 • Digitalt påfyll
  Tema: Serieromanenes plass i norske folkebibliotek
  7. desember kl. 9-9.45. Digitalt
 • IBBY / Årets bøker til barn og ungdom
  8. desember. Digitalt/strøyming av programmet.

  Opptaket vert tilgjengeleg frå denne datoen og 3 veker framover.
  NB! du må melde deg på for å få lenke til opptak.
 • Førjulssamling - Avlyst!
  Tema: Om meirverdi ved å samarbeide - og litt førjulskos
  Invitasjon blir sendt ut, og lagt i Teams.
  14. desember, kl. 9-10.30. Digitalt

Januar

Februar

 • Digitalt påfyll
  Tema: Deichmans formidlingsplattform
  2. februar kl. 9-9.45. Digitalt
 • Ope statistikkontor
  Lurar du på noko når det gjeld statistikken som skal leverast til Nasjonalbiblioteket? Stikk innom det digitale statistikkontoret. Møtelenke ligg i Teams.
  9. februar kl. 9-10. Digitalt
 • Kom i gong med Teams
  Hovudfunksjonar som møte, kanalar, menyar, chat, innlegg, varsel og søk.
  Digitalt. Fleire datoar/tidspunkt å velje mellom
 • Digitalt påfyll
  Tema: Bibliotek24
  16. februar kl. 9-9.45

Mars

April

Mai

 • Digitalt påfyll
  Tema: ChildPress
  11. mai kl. 9-9.45. Digitalt.
 • Turbiblioteka i dagsturhyttene
  Vi tar ein prat om dagsturhyttene med det nynorske turbiblioteket. Er turbiblioteket i din kommune klar for å ta imot folk på tur?
  15. mai kl. 13-14. Digitalt 
 • Digitalt påfyll
  Tema: Avspark bibliotekkampanje - val 2023
  25. mai kl. 9-9.45. Digitalt.
 • Samhandling i Teams - del 2. Utsett - nye datoar kjem seinare
  For deg som har brukt det litt og ønskjer å lære meir om samhandling i møte og på plattforma. 
  Digitalt. 

Juni

August

September

 • Nasjonalbiblioteket sine formidlingsmidlar - spørsmål og svar
  Digitalt
  Nasjonalbiblioteket lyser ut midlar til aktiv formidling, og har 20. september møte om korleis du skriv ein god søknad. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller treng hjelp til søknaden.
 • Kurs i spel og spelformidling i biblioteket
  30. september. Voss kulturhus
  Bibliotekutvikling Vestland inviterer til kurs i regi av Bibliogames, som har lang erfaring med spelformidling og spel i bibliotek. På kurset får du ny kunnskap om spel og korleis spel kan få ein plass i ditt bibliotek.

Oktober

 • Kurs i litterær samtaleleiing
  3. og 4. oktober. Førde og Bergen
  Målet med kurset er å gjere deltakarane tryggare på intervjusituasjonen.
 • Spelformidlingsdag 
  Bli kjent med fleire av spela som er tilgjengeleg på innkjøpsordninga, og korleis dei kan bli brukt i og av biblioteket og bibliotekbrukarar.
  Utsett til over nyttår
 • Nettsideopplæring
  Kurs i redigering av nettsider (løysing frå Mediebruket)
  24. og 28. oktober. Digitalt
 • IBBY – Årets bøker for barn og unge (Bergen)
  31. oktober. Bergen

November

Desember

Januar

 • Hyllebygging i Bookbites
  13. januar kl. 13-14 / 17. januar kl. 10-11. Digitalt
 • Erasmus+ informasjonsmøte
  20. januar, kl. 9-10. Digitalt
  Korleis du kan bli med på Erasmus+-programmet for bibliotek i 2022-2023? Kva moglegheiter gir dette for å bli med på jobbskugging/hospitering i bibliotek og deltaking på kurs og konferansar i EU-land?
 • Pedagogisk spelformidling
  28. januar, kl. 9-11.30. Digitalt
  Kva kan eit spel kan vere, kvifor og korleis bruke spel i læring og om digital samspeling.
 • Ope prosjektkontor
  19. januar, kl.14-15. Digitalt
  Vi møtes rett etter Nasjonalbibliotekets nettseminar om utviklingsmidlar/prosjektarbeid, for å lufte idear, få råd og innspel og kanskje finne samarbeidspartnarar. 
  Lenke til møte er sendt ut på e-post/ligg i Teams.
 • Ope statistikkontor
  27. januar kl. 13-14, og 28. januar kl. 9-10. Digitalt. 
  Lurar du på noko når det gjeld statistikkinnleveringa? Stikk innom vårt digitale statistikkontor og still spørsmål. 
  Lenke til møta blir sendt ut på e-post/ligg i Teams.
 • Møte om biblioteksamarbeid
  Digtalt, veke 4 og 5 
  Vi inviterer bibliotektilsette til møte med informasjon og samtale rundt utvikling av biblioteksamarbeid i fylket. Møta er del av prosjektet "Å Vestland, Vestland".

Februar

Mars

 • Lokalhistorisk webinar
  17. mars, kl. 10-13.30. Digitalt
  Tema: Kva kan du fortelje? – Lokal medverknad i kjeldearbeid. Samarbeid med fylkesarkivet.
 • Møte om våre tilskotsordningar
  22. mars, kl. 9-9.45 og 10-11. Digitalt 
  Møte 1: Om tilskot til prosjekt og kompetanseheving 
  Møte 2: Om tilskot til arenautvikling 
  Møtelenke er sendt ut på e-post.

 April

Mai

Juni